„Dobry wolontariat krok po kroku” – zapisz się na bezpłatne szkolenia online dla NGO-sów!

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu rozpoczyna trzyletni projekt „Dobry wolontariat krok po kroku – budowa i rozwój wolontariatu w organizacjach pozarządowych”. Szkolenia online dla przedstawicieli NGO-sów z całej Polski rozpoczniemy już w październiku.

Podczas cyklu bezpłatnych szkoleń porozmawiamy o tym, jak krok po kroku zaplanować i wdrożyć dobry wolontariat w organizacji pozarządowej, zabezpieczyć pieniądze na projekty wolontariackie, przeszkolić zespół, zrekrutować wolontariuszy i współpracować z nimi.

Do udziału w projekcie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych z całej Polski. W roku 2021 szkolenia adresujemy do organizacji, które dopiero myślą o zaproszeniu wolontariuszy do współpracy, oraz do instytucji początkujących w prowadzeniu programów wolontariatu. Zachęcamy do zapisów zarówno koordynatorów wolontariatu, jak i inne osoby współpracujące z wolontariuszami oraz kadrę zarządzającą. 

 

Nasz cykl szkoleniowy obejmuje następujące tematy:
1) formalnoprawne aspekty wolontariatu w organizacji pozarządowej (13.10.2021, godz. 9.00-14.00),
2) p
raktyka planowania i wprowadzania wolontariatu w organizacji pozarządowej (3.11.2021, godz. 9.00-14.00),
3) s
zkolenie wzmacniające profesjonalizm organizacji: fundraising (23.11.2021, godz. 9.00-14.00),
4) współpraca z wolontariuszami – szkolenie relacyjne dla koordynatorów wolontariatu (2.12.2021, godz. 9.00-14.00).

Oprócz szkoleń proponujemy również poradnictwo: oferujemy Państwu możliwość umówienia się na indywidualną, pogłębioną rozmowę o zagadnieniach dotyczących wolontariatu, które najbardziej Państwa nurtują i w których potrzebują Państwo wsparcia.

 

ZAPISY ODBYWAJĄ SIĘ PRZEZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.
WAŻNE: zgłaszając się do projektu, zobowiązują się Państwo do wzięcia udziału w całym cyklu obejmującym cztery szkolenia oraz poradnictwo.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym OPISEM SZKOLEŃ oraz REGULAMINEM.

 

Projekt sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Total Page Visits: 848