Zgłoś swojego kandydata do udziału w konkursie: „Koordynator wolontariatu 2021”!

Serdecznie zapraszamy wszystkich koordynatorów wolontariatu działających w Warszawie, a szczególnie samych wolontariuszy i organizacje, w których działa wolontariat do udziału w konkursie.

Rok 2021 to kolejny rok pełen wyzwań dla wolontariatu. Koordynatorzy musieli zmierzyć się z nowymi problemami zorganizowania bezpiecznej pracy dla wolontariuszy, planowaniem działań w niepewnych czasach,  odpowiadali na rosnące  potrzeby niesienia pomocy i wsparcia, dbali o bezpieczeństwo i rozwój wolontariuszy.

Konkurs to promocja wartości jakie niesie idea wolontariatu i wyjątkowa okazja, by w sposób szczególny docenić pracę tych, którzy o wolontariacie myślą wielopłaszczyznowo i wychodzą naprzeciw potrzebom wielu osób. To dzięki nim wolontariusze mogli, mimo trwającej pandemii, działać na korzyść warszawskich organizacji, instytucji i samych warszawiaków.

Teraz możemy pokazać jak ich praca i zaangażowanie jest ważne !

Zgłoszenia kandydatów można nadsyłać do 28 listopada 2021 wypełniając

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Finał konkursu i ogłoszenie laureatów nastąpi w Dniu Koordynatora Wolontariatu,           który w tym roku będziemy obchodzić 10 grudnia.

Więcej informacji o konkursie można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 16.00 pod nr.: 514-777-399

Organizator konkursu: Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu  ul. Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa,    koordynator projektu: Elżbieta Baranowska-Pytko, kontakt: baranowska-pytko@wolontariat.org.pl

Konkurs realizowany jest przez Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie w ramach działania „Wsparcie organizatorów wolontariatu” realizowanego w ramach miejskiego projektu „Ochotnicy warszawscy” integrującego działania wspierające rozwój wolontariatu w stolicy.

Total Page Visits: 1533