#DWKPK10 Service-learning w pracy z młodzieżą

Service-learning to metoda pracy z wolontariuszami, dzięki której wspierają oni lokalne społeczności i przyczyniają się do rozwiązywania problemów społecznych, a przy tym uczą się wielu nowych rzeczy. Service-learning uczy tego, aby pomagać tam, gdzie faktycznie jest to potrzebne, i w taki sposób, żeby wsparcie zostało dobrze przyjęte przez odbiorców. Dlatego pierwszym etapem pracy wolontariuszy przy projektach realizowanych tą metodą jest przeprowadzenie badania potrzeb społeczności lokalnej lub grupy docelowej. Dopiero w kolejnym kroku przechodzi się do szukania koncepcji na działania, a następnie – do planowania. Co więcej, pomysły na wsparcie czy rozwiązanie problemu społecznego określonego podczas badania potrzeb wolontariusze konsultują z osobami, których bezpośrednio dotyczą działania pomocowe.

Cały cykl działań wolontariuszy odbywa się tu metodą projektową. Zachowane powinny zostać wszystkie etapy dobrze realizowanego projektu: badanie potrzeb, planowanie i przygotowanie, promocja, wdrożenie, ewaluacja, zakończenie i świętowanie. Dzięki temu działania społeczne są dobrze zaplanowane, realizowane systematycznie i kompletne.

W każdym projekcie service-learningowym powinny zostać postawione dwa rodzaje celów – społeczne (czyli mówiące o tym, co wolontariusze chcą osiągnąć na rzecz społeczności lokalnej lub grupy docelowej) i rozwojowe (czyli dotyczące tego, czego nauczą się wolontariusze). Żeby pomóc je osiągnąć, tutor prowadzący zespół wolontariuszy podczas spotkań grupowych regularnie skłania wolontariuszy do tego, aby omawiali to, co dzieje się w projekcie. Aby dzielili się swoimi odczuciami, radościami i obawami związanymi z podejmowanymi działaniami społecznymi. Inaczej mówiąc, tutor odpowiada za proces refleksji nad tym, co dzieje się w projekcie i jak idzie podążanie za postawionymi wcześniej celami społecznymi i rozwojowymi. To z kolei przyczynia się do zdobywania przez uczestników wiedzy i umiejętności.

W ramach projektu „Wolontariat jako szansa edukacyjna” EDUVOL, finansowanego ze środków Erasmus+, Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu zaangażowało się w upowszechnianie Service-learningu w pracy z młodzieżą w Polsce. Przeprowadziliśmy szkolenia dla nauczycieli i edukatorów, podczas których pokazaliśmy, na czym polega ta metoda i jak wykorzystać ją podczas działań z młodymi ludźmi. Wolontariusze z Fundacji Robinson Crusoe i Dziecięcego Uniwersytetu Ciekawej Historii oraz uczniowie Bednarskiej Szkoły Realnej zrealizowali projekty społeczne zgodnie z metodologią Service-learning. Wspierali ich w tym tutorzy z macierzystych organizacji i mentorka ze Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu.

Młodzież związana z Fundacją Robinson Crusoe przeprowadziła podczas lockdownów spotkania towarzysko-integracyjne online dla uczestników ogólnopolskiego programu Wehikuł Usamodzielnienia oraz zorganizowała dla tej grupy dwa konkursy – kulinarny i fotograficzny.

Wolontariusze z Dziecięcego Uniwersytetu Ciekawej Historii przygotowali grę miejską „Warszawa sentymentalna”, na którą składa się trasa spaceru po Warszawie połączona z zadaniami dotyczącymi odwiedzanych miejsc. Gra jest dostępna w internecie: https://wolontariat.waw.pl/news-5212/.

Uczniowie z Bednarskiej Szkoły Realnej postawili sobie najbardziej ambitne zadanie. Uczestnicy zaprojektowali i stworzyli stronę internetową, która ma pomagać młodym ludziom w realizacji działań społecznych, na przykład wskazywać konkretne sposoby na zdobycie funduszy (możliwe też dla osób niepełnoletnich). Adres strony: http://nawigator.bsr.edu.pl/.

Pod koniec marca na Uniwersytecie Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy odbyła się konferencja „Wolontariat jako szansa edukacyjna. Service-learning w pracy z młodzieżą” podsumowująca projekt EDUVOL. Zachęcamy do obejrzenia zdjęć: Facebook

Pod koniec kwietnia na stronie Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu pojawią się trzy podręczniki wspierające nauczycieli i edukatorów oraz uczniów w realizacji projektów metodą Service-learning.

Total Page Visits: 1224