Wakacje z Ochotnikami!

Wprawdzie sezon urlopowy w pełni, ale dla tych, którzy już wrócili lub na odpoczynek dopiero czekają, mamy propozycję. Zapraszamy na dwa wydarzenia dla koordynatorów wolontariatu w Warszawie. Oba STACJONARNIE:

  • 19 lipca, godz. 12.00-14.00, wizyta studyjna w Muzeum Historii Polski
  • 21 lipca, godz. 10.00-14.00 szkolenie praktyczne „Prowadzenie projektów dla młodzieży metodą Service Learning”

Zapraszamy! Szczegóły poniżej.

19 lipca, godz. 12.00-14.00, wizyta studyjna w Muzeum Historii Polski

Od czego tak naprawdę zacząć przygodę z tworzeniem wolontariatu w instytucji? Czy miejsce wolontariatu i koordynatora w całej strukturze jest istotne i dlaczego? Jak przygotować instytucję i pracowników na współpracę z ochotnikami? Z kim i jak pracować nad ofertą zadań dla wolontariuszy? Na te oraz inne pytania, które wybrzmią podczas dyskusji, odpowiemy sobie podczas wizyty studyjnej w Muzeum Historii Polski – nowo powstającej, największej instytucji muzealnej w Polsce, która już wkrótce zaprosi zwiedzających do stałej siedziby na warszawskiej Cytadeli.

Spotkanie dla koordynatorów wolontariatu odbędzie się stacjonarnie w tymczasowej siedzibie przy ul. Mokotowskiej 33/35.

Zgłoszenia przyjmujemy przez formularz.

Zaprasza Joanna Garsztka. Doświadczona koordynatorka wolontariatu w muzeach i przy wydarzeniach kulturalnych. Przez lata koordynowała pracę setek wolontariuszy zaangażowanych w akcję społeczno-edukacyjną Żonkile, tworzyła Centrum Wolontariatu w Muzeum POLIN, zarządzała zespołem wolontariuszy przy festiwalach filmowych. Obecnie zajmuje się tworzeniem wolontariatu w nowo powstającym Muzeum Historii Polski. Brała udział w charakterze eksperta w Festiwalach Wolontariatu, była również prelegentką podczas konferencji i debat dotyczących wolontariatu, prowadziła szkolenia dla koordynatorów, a także działania mentorskie dzieląc się swoim doświadczeniem i dobrymi praktykami. W ramach pracy dyplomowej stworzyła również Profil kompetencyjny koordynatora wolontariatu.

21 lipca 2022 r., 10:00-14:00 – „Realizacja wolontariackich projektów młodzieżowych zgodnie z metodyka Service Learning”

Service Learning to metoda zdobywania wiedzy i umiejętności przez społeczne zaangażowanie. Service-learning łączy sensowne zaangażowanie społeczne na rzecz społeczności lokalnej z edukacją. Może być promowany zarówno w edukacji formalnej, jak i nieformalnej lub jako połączenie ich obydwu. Service-learning jest strategią nauczania i uczenia się, w której proces uczenia się odbywa się poprzez ukierunkowane działanie społeczne, poddawane refleksji. Tutor/nauczyciel i młody człowiek ustalają cele rozwojowe do osiągnięcia przez działania społeczne (będące odpowiedzą na zbadane wcześniej potrzeby społeczności lokalnej), a następnie nauka odbywa się przez refleksję na temat zdobytych doświadczeń, prowadzoną przez tutora/nauczyciela. Service-learning koncentruje się zarówno na działaniu, korzystnym dla społeczności, jak i na korzyściach edukacyjnych, które płyną z tego działania dla osoby je podejmującej. Service-learning ma charakter obustronny – wzajemny, co oznacza, że społeczność lokalna otrzymuje coś, czego potrzebuje, a osoba, która podejmuje działanie na rzecz innych, zdobywa nową wiedzę i kompetencje.

Ważnym elementem w realizacji projektów metodą Service-learning jest również przywództwo młodzieży. Młodzi ludzie powinni sprawdzić, jakie są potrzeby lokalnej społeczności, znaleźć sposób na rozwiązanie problemu lub jego zmniejszenie oraz zdecydować, co i jak należy zrobić. Potrzebują wsparcia tutora/nauczyciela, to oni jednak powinni wziąć na siebie główną odpowiedzialność za projekt, czuć się jego autorami i przejąć przywództwo. Rola tutora/nauczyciela w projekcie realizowanym zgodnie z tą metodą polega na wyznaczeniu celów edukacyjnych i prowadzeniu procesu refleksji w trakcie całego projektu – zadawaniu pytań na temat tego, co się dzieje, czego można się nauczyć i jak, co należy poprawić, co było trudne i jak to ułatwić itp. Tutor/nauczyciel powinien pomagać uczestnikom w poszukiwaniu rozwiązań, ale nie powinien im ich podsuwać ani wykonywać zadań za nich.

Widzimy się w nowej siedzibie Centrum Wolontariatu przy ul. Szpitalnej 5/5.

Zgłoszenia przyjmujemy przez formularz.

Prowadzi Agnieszka Lissowska-Lewkowicz. Prezes Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu. Od kilkunastu lat pracuje w organizacjach pozarządowych, zarządzając zespołami specjalistów i realizując projekty. Podejmuje działania na rzecz promocji i profesjonalizacji wolontariatu w instytucjach i organizacjach pozarządowych, wspiera firmy w realizacji wolontariatu pracowniczego, łączy stronę społeczną z biznesem, odkrywa nowe trendy w wolontariacie.

Total Page Visits: 1558