Rozwojowe tandemy – czas start! Ruszyła druga edycja programu mentoringowego dla koordynatorów wolontariatu

Wolontariat to przede wszystkim pomaganie, ale nie tylko – to także wszechstronny rozwój. Wzrastają zarówno wolontariusze i odbiorcy ich działań, jak i organizacje pozarządowe, instytucje pomocowe, społeczeństwo. W tej wyliczance nie powinniśmy jednak zapominać o koordynatorach wolontariatu. Oni też potrzebują się rozwijać! 

 

To właśnie z myślą o koordynatorach wolontariatu Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu i Polskie Stowarzyszenie Mentoringu organizuje program mentoringowy. W tym roku prowadzimy drugą edycję tego projektu rozwojowego – zeszłoroczna edycja przetarła szlaki i potwierdziła, że taka forma pracy przynosi wymierne korzyści wszystkim zaangażowanym stronom.

 

Warto przypomnieć, że mentoring to partnerska relacja między mistrzem a uczniem, zorientowana na odkrywanie i rozwijanie potencjału ucznia. Motorem napędowym dobrego mentoringu jest otwartość – zarówno mentora, jak i mentee (osoby mentorowanej). To właśnie ona pozwala otwierać się na nowość, wyznaczać pionierskie szlaki, wprowadzać zmiany. Gorąco liczymy na to, że właśnie takie doświadczenia staną się udziałem uczestników.

 

Podobnie jak w ubiegłorocznej turze, w drugiej edycji naszego programu mentoringowego biorą udział przedstawiciele różnych branż i organizacji. Wśród mentorów i mentees są zarówno reprezentanci obszaru pomocowego, jak i pracownicy instytucji kultury oraz przedstawiciele biznesu. Dzięki temu tworzymy szansę na wymianę wiedzy i kompetencji wewnątrz społeczności koordynatorów wolontariatu, specjalistów ds. CSR, działaczy społecznych i doświadczonych menedżerów. 

 

W gronie mentees w tym roku znalazły się:

  • Ewa Celińska-Pyśk z Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego,
  • Dorota Czajkowska z Centrum Myśli Jana Pawła II,
  • Aleksandra Lauk z Fundacji Vis Maior,
  • Bogumiła Manek z Arki Fundacji Dzieci,

 

natomiast zaproszenie do zespołu mentorów przyjęły:

  • Agnieszka Krajnik z Provident Polska,
  • Joanna Garsztka z Muzeum Historii Polski,
  • Aleksandra Wysocka z Fundacji K.I.D.S,
  • Małgorzata Załęska z Polskiego Stowarzyszenia Mentoringu.

 

Uczestnicy programu rozpoczęli od szkoleń wprowadzających do założeń pracy mentoringowej. Kolejnym krokiem było wypełnienie i omówienie kwestionariusza FRIS, badającego style myślenia i działania. Wyniki tego badania pozwoliły mentees lepiej poznać swoje mocne strony i obszary do rozwoju, a to z kolei wsparło ich w tym, aby dobrze określić cele mentoringowe, co stanowiło kolejne zadanie w programie mentoringowym. Obecnie pary rozpoczynają pracę, która będzie polegać na comiesięcznych spotkaniach rozwojowych. Program mentoringowy potrwa do marca 2023 roku i zakończy się spotkaniem podsumowującym połączonym z ewaluacją. 

 

Z wielką ciekawością śledzimy rozwój tegorocznej edycji programu. Do tego samego zapraszamy całe środowisko wolontariackie  – jesteśmy przekonani, że tego typu inicjatywy pozwalają koordynatorom wolontariatu lepiej wykonywać swoją pracę, a organizatorzy wolontariatu zyskują dzięki temu narzędzia, aby przygotowywać jeszcze lepsze i trafniejsze inicjatywy społeczne.

***

Organizatorzy programu:

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu
Polskie Stowarzyszenie Mentoringu

Partner programu:
Provident Polska

Total Page Visits: 2723