Zaproszenie do międzynarodowego projektu „Locally across borders”, promującego współpracę z młodzieżą metodą Service-learning.

Dajemy młodym osobom możliwość realnego zmieniania ich otoczenia, na ich zasadach i z troską o ich rozwój, a także okazję to międzynarodowych spotkań, wyjazdów i poznania rówieśników z Włoch i Chorwacji.

Service-learning opiera się na założeniu – uczenie się przez działanie. Łączy mądre zaangażowanie społeczne na rzecz lokalnej społeczności z możliwością zdobywania nowej wiedzy i nowych umiejętności. Ta metoda może być wykorzystywana zarówno w edukacji formalnej, jak i nieformalnej.

Co proponujemy:

– dwudniowe szkolenie online z realizacji działań metodą Service-learning (18 i 25 listopada (piątki) w godzinach 16.00 – 20.00) oraz e-wolontariatu dla nauczycieli i nauczycielek, koordynatorów i koordynatorek szkolnych kół wolontariatu oraz innych osób współpracujących z młodzieżą,

– realizację lokalnego lub międzynarodowego projektu metodą Service-learning przy wsparciu trenerki

– rozwój kompetencji społecznych, obywatelskich i cyfrowych oraz krytycznego myślenia u młodzieży biorącej udział w projekcie

– 240 euro na realizację projektu na rzecz lokalnej społeczności, który będzie opracowany i przeprowadzony przez młodzież ze wsparciem nauczyciela/lki lub innej osoby mającej pod swoją opieką grupę młodzieży

– dwa międzynarodowe spotkania w Chorwacji oraz we Włoszech, w którym weźmie udział jeden uczestnik lub uczestniczka z czterech projektów

– udział w tworzeniu przewodnika dla młodych liderów i liderek

– aktywny udział w międzynarodowej konferencji online, kończącej projekt „Locally across borders”

Kogo szukamy?

– do projektu zapraszamy szkoły, szkolne koła wolontariatu, organizacje pozarządowe współpracujące z młodymi osobami lub inne osoby mające pod swoją opieką grupę młodzieży (15 – 25 lat), składającą się z przynajmniej 5 osób

– grup młodzieży z opiekunem/nką skłonnych zaangażować się w realizację projektu od listopada 2022 roku przez kilka miesięcy

– do udziału w projektach międzynarodowych wymagane jest posługiwanie się językiem angielskim, szkolenie i mentoring będzie prowadzony w języku polskim

Do realizacji projektów międzynarodowych zaprosimy 4 grupy młodzieży wraz z opiekunem/nką. Grupy zostaną wybrane na podstawie odpowiedzi w formularzu rekrutacyjnym. Pozostałe grupy dostaną wsparcie trenerki w realizacji lokalnych projektów.

Szkolenia oraz spotkania z trenerką „Locally across borders” będą odbywać się online.

Zgłoszenia do projektu przyjmujemy do 1 listopada, poprzez formularz zgłoszeniowy.

Więcej o metodzie Service-learning.

Więcej informacji o projekcie „Locally across borders” znajdziecie tutaj.

Koordynatorka projektu: Sylwia Bielicka, Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu

Kontakt: bielicka@wolontariat.org.pl

Total Page Visits: 711