Nowy projekt: European Seniors Together

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu serdecznie zaprasza do udziału w nowym europejskim projekcie.

W partnerstwie z kilkoma krajami unijnymi chcemy pracować nad rozwojem idei Seniors Experts, czyli Seniorów wolontariuszy, którzy chcą swoją wiedzą i doświadczeniem dzielić się z młodymi zaczynającymi drogę zawodową ludźmi.

Do współpracy zapraszamy zarówno pojedyncze osoby, jak i organizacje pracujące z seniorami.

Szukamy osób w wieku przed lub emerytalnym, które w indywidualnej relacji z osobą młodą, będą chciały wysłuchać a następnie wspólnie znaleźć rozwiązania na początek lub zmianę kariery zawodowej.

Wszystkie osoby, które się do nas głoszą zostaną do takiej dwustronnej relacji przygotowane, poprzez szkolenia i indywidualne konsultacje.

➡️Zgłoszenia przyjmujemy na maila: stalpinska@wolontariat.org.pl lub poprzez formularz  zgłoszeniowy.

🔹Profil Kandydata – Senior-Ekspert🔹

Poszukujemy Seniorów-Ekspertów, pragnących kontynuować aktywność zawodową po przejściu na emeryturę, ewentualnie krótko 2-3 lata przed przejściem na emeryturę, poprzez dzielenie się doświadczeniem zawodowym z osobami, które wchodzą dopiero  na rynek pracy.

🔶Oczekujemy:

  1. chęci do dzielenia się swoim doświadczeniem życiowym i zawodowym
  2. deklaracji zaangażowania w wymiarze minimum 2 dni w miesiącu w ciągu 1\2 roku na zasadach wolontariatu
  3. otwartości na drugiego człowieka
  4. doświadczenie w byciu mentorem będzie bardzo pomocne.

🔶Oferujemy:

  1. bezpłatne szkolenie przygotowujące do udziału w projekcie EST (podstawowe zasady mentoringu, aktywnego słuchania, nawiązywania relacji, pozytywnej komunikacji)
  2. możliwość rozwoju osobistego
  3. nawiązywanie nowych kontaktów na poziomie lokalnym i międzynarodowym
  4. możliwość zdobycia nowych umiejętności jak: bycie mentorem oraz prowadzenie dialogu międzypokoleniowego

➡️Zapraszamy do współpracy! Zgłoszenia przyjmujemy na maila: stalpinska@wolontariat.org.pl lub poprzez formularz  zgłoszeniowy.

             

Total Page Visits: 139