O nas

MISJA Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu Sprawiamy, że wolontariat staje się powszechny, innowacyjny, jednoczący różne środowiska, pożyteczny i profesjonalny. 

WIZJA Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu

Pomagamy dobrze pomagać

Od 28 lat popularyzujemy ideę działalności wolontariackiej, szkolimy organizatorów i wolontariuszy, wspieramy biznes w byciu prawdziwie odpowiedzialnym społecznie oraz inicjujemy zawiązywanie się międzybranżowych partnerstw. Naszą rolą, a zarazem marzeniem jest skupianie w jednym miejscu wszystkich osób i organizacji, które chcą zaangażować się we wspólny cel: tworzenie rzeczywistości, w której wolontariat jest czymś naturalnym i pomaga ludziom lepiej rozumieć świat, a także budować społeczeństwo, którego członkowie czują się odpowiedzialni za siebie nawzajem.

Znamy się na teorii, której skuteczność stale sprawdzamy w praktyce. Pracujemy autorską metodą WOLONTARIAT 360°, zakładającą kompleksową opiekę nad programami wolontariatu zarówno pod względem merytorycznym, jak i prawno-organizacyjnym. Zanim zadamy sobie pytanie „Co i jak?”, szukamy odpowiedzi na „Dlaczego?”. Na wolontariat patrzymy z wielu perspektyw. Wiemy, jak kreować dobre, pełne świeżej energii projekty, które pozwalają rozwijać obszar działań społecznych.

Interesuje nas perspektywa zarówno globalna, jak i lokalna. Odważnie patrzymy w przyszłość i szukamy kamieni milowych dla rozwoju wolontariatu. Wierzymy w to, że wolontariat ma moc zmieniania rzeczywistości na lepsze. Sami także pomagamy i dajemy wsparcie tym, którzy tego potrzebują. 

Statut Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu

Sprawozdanie z działalności organizacji