O nas

Działalność Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie to nie tylko promocja wolontariatu, pozyskiwanie wolontariuszy i współpraca z nimi. Jesteśmy centrum wsparcia dla organizacji pozarządowych i instytucji publicznych w zakresie organizowania wolontariatu, prowadzenia szkoleń, poradnictwa prawnego, a także układania i wdrażania strategii rozwoju wolontariatu w środowiskach lokalnych. Realizujemy projekty w ramach programów międzynarodowych, krajowych, wojewódzkich i miejskich (m.in.: Erasmus +, Korpusu Solidarności i Ochotnicy Warszawscy).

Pragniemy dzielić się naszą wiedzą i doświadczeniami, które zdobyliśmy przez te wszystkie lata.

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu rozpoczęło działalność w 1993 roku, początkowo jako program pilotażowy Stowarzyszenia BORIS w Warszawie.

W kolejnym roku otworzyliśmy pierwsze w Polsce Biuro Pośrednictwa Wolontariatu. Była to skrzynka kontaktowa łącząca wolontariuszy z organizacjami, które chciały ich zaangażować w swoją działalność. Jednocześnie w ramach Akademii Wolontariatu rozpoczęliśmy prowadzenie szkoleń dla wolontariuszy oraz pracowników placówek korzystających z ich pomocy.

Rosnące zainteresowanie wolontariatem sprawiło, że w roku 1995 zaczęliśmy tworzyć na terenie całego kraju Sieć Centrów Wolontariatu. Obecnie po 25 latach Regionalne Centra Wolontariatu działają w każdym województwie.

W roku 1997 w naszej działalności pojawiły się pierwsze programy tematyczne realizowane z udziałem wolontariuszy. Były to m.in.: „Wolontariat w Ośrodkach Pomocy Społecznej”, „Wolontariat w Szpitalu”, Wolontariat Pracowniczy”, „Wolontariat w Szkole”, „Wolontariat w warszawskich domach pomocy społecznej”.

Lata 2002-2003 był czasem aktywnej pracy przedstawicieli Centrum nad przygotowaniem projektu Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wciąż bierzemy udział w pracach różnych zespołów przygotowujących i opiniujących nowe rozwiązania prawne oraz organizacyjne w zakresie wolontariatu.

Oferta Centrum Wolontariatu w roku 2005 została wzbogacona o pierwsze na polskim rynku internetowe pośrednictwo wolontariatu działające pod nazwą Skrzynka Dobroci.

Zrealizowaliśmy też pierwsze profesjonalne kampanie społeczne promujące wolontariat w Polsce, np.: „Możesz być czyimiś rękami / nogami / oczami” oraz „Pomaganie wzmacnia” (z udziałem Mariusza Pudzianowskiego).

Ostatnie lata to dla nas okres wzmożonych działań promocyjnych oraz prac nad kierunkami rozwoju wolontariatu w Polsce. Zespół Centrum Wolontariatu aktywnie uczestniczył w obchodach i promocji Europejskiego Roku Wolontariatu 2011, Euro 2012, Światowych Dni Młodzieży 2016.