Wolontariat w Ośrodkach Pomocy Społecznej

logo-OPS-small„Wolontariat w OPS” to program wspierania rozwoju wolontariatu w Ośrodkach Pomocy Społecznej poprzez działania szkoleniowe, doradcze i promocyjne, realizowany przez Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie od 1997 roku.

Celem programu jest edukacja kadry Ośrodków Pomocy Społecznej z Mazowsza w zakresie wdrażania wolontariatu w ośrodku i lokalnym środowisku, zarządzania wolontariatem oraz integracja środowiska Ośrodków Pomocy Społecznej wokół wolontariatu.

Obecnie współpracuje z nami blisko 80 placówkami z Mazowsza.

W ramach Programu prowadzimy dwa rodzaje działań – działania stałe, polegające na stabilnym wspieraniu OPS z terenu województwa, oraz działania projektowe, umożliwiające nam realizację nowych inicjatyw na rzecz OPS przy wsparciu finansowym pozyskanym w ramach dotacji.

Wolontariat – szansa dla integracji

Jesteśmy w trakcie realizacji projektu “Wolontariat – szansa dla integracji” dzięki któremu przygotujemy Koordynatorów Wolontariatu z terenu gmin wiejskich i miejsko-wiejskich na Mazowszu, do wdrożenia wolontariatu w OPS. Projekt dofinansowany jest z funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji.

loga-eog-small

 

Dlaczego warto współpracować z OPS

Jak działa wolontariat w OPS

Wyniki naboru

Dokumenty do pobrania

Konsultacje

Dalsze działania projektowe w OPS

Szkolenia koordynatorów wolontariatu w OPS

Szkolenie 1 – “Organizacja i wdrożenie wolontariatu w OPS”

Szkolenie 2 – „Budowanie i utrzymanie zespołu wolontariuszy”

Szkolenie 3 – „Zarządzanie projektem wolontariackim”

Szkolenie 4 – „Wspieranie współpracy wolontariusz – beneficjent”

Wizyta Studyjna w GOPS w Kowali

Budowanie lokalnych koalicji na rzecz wolontariatu

Publikacja

Media o projekcie

Zrealizowane szkolenia dla wolontariuszy

Wizyta studyjna

Konferencja “Wolontariat – szansa dla integracji”

Informacje