Dlaczego warto współpracować z OPS

Korzyści z wolontariatu prowadzonego w OPS są nieocenione. Dla wolontariuszy wolontariat to m.in. okazja do zdobywania doświadczeń, nawiązywania znajomości, dzielenia się pasjami, a także możliwość samorealizacji, rozwoju i zaspokojenia potrzeby pomagania.

Wolontariat w OPS pozwala aktywizować zarówno osoby korzystające z pomocy, jak i społeczność lokalną, a wielu osobom umożliwia zaspokojenie potrzeb. Wolontariusze opiekujący się klientami OPS przeciwdziałają ich marginalizacji, są dla nich wzorem aktywnej, otwartej na innych postawy. Ich zaangażowanie przełamuje izolację społeczną, przyczynia się do zmniejszenia poczucia osamotnienia, pobudzenia aktywności osób biernych i niezaradnych. Wolontariat w OPS owocuje także budowaniem więzi, uwrażliwianiem na potrzeby innych i promowaniem wartości w społecznościach lokalnych.