Dokumenty do pobrania

Dokumentacja dla pośrednictwa wolontariatu

Poniższe dokumenty oparte są o wzory, którymi posługuje się Ogólnopolska Sieć Centrów Wolontariatu. Można je dostosowywać do własnych potrzeb, dodawać na nich logotypy swoich OPS, realizowanych projektów, działań, akcji itp.

Aktualizacja – w odpowiedzi na prośby wszystkie pliki udostępniliśmy w formacie .doc zamiast wcześniejszych .docx

Dokumentacja dla wolontariuszy zgłaszających się do OPS

Dokumentacja dla rodzin – klientów OPS zgłaszających potrzeby za pośrednictwem pracowników socjalnych

Procedura

Uproszczony schemat działania dokumentów podczas pośrednictwa wolontariatu w OPS.

Potencjalny wolontariusz

 • Przychodzi do OPS, dostaje do wypełnienia ankietę zgłoszeniową. Dzięki temu wiemy kto to jest i jaką wiedzą i doświadczeniem dysponuje. Na jej podstawie możemy również przetwarzać jego dane osobowe dla potrzeb pośrednictwa,
 • Może być zapraszany na spotkania i dodatkowe szkolenia organizowane w celu podniesienia jego kompetencji i możliwości działań wolontarystycznych;

Rodzina

 • Diagnozowana na podstawie ankiety wywiadu przez pracownika socjalnego (u rodziny) lub koordynatora wolontariatu (jeśli przedstawiciel rodziny przyjdzie do OPS, ale wtedy wymagana jest konsultacja z pracownikiem socjalnym, który się opiekuje daną rodziną).
  • Dane w ankiecie są ważne przez określony czas, po upływie tego czasu należy ponownie ją przeprowadzić – mogą pojawić się nowe potrzeby.

Dopasowanie

 • Koordynator dopasowuje wolontariusza do zgłoszonych potrzeb. Informuje wolontariusza o propozycjach. W przypadku zainteresowania ofertą:
  • podpisuje umowę wolontarystyczną między wolontariuszem a OPS, od tej pory osoba formalnie staje się wolontariuszem,
  • informuje rodzinę o tym, że zgłosi się do nich wolontariusz,
  • daje wolontariuszowi pisemne skierowanie, dzięki czemu rodzina wie, że osoba ta jest skierowana z OPS,
  • wolontariusz i rodzina wypełniają kartę czasu pracy wolontariusza, która po skończeniu wolontariatu wraca do koordynatora;
 • Jeśli wolontariusz nie jest zainteresowany ofertą, to czekamy na nowe oferty.
 • Jeśli upłynie czas wskazany w ofercie, to oferta znika z pośrednictwa wolontariatu – należy ponownie przeprowadzić wywiad.

Obsługa

 • Koordynator i pracownik socjalny kontrolują przebieg wolontariatu. Pracownik poprzez kontakt z rodziną, koordynator poprzez kontakt z rodziną i wolontariuszem.
 • W czasie wolontariatu wolontariusz może być zapraszany na spotkania i szkolenia dla wolontariuszy w OPS.

Zakończenie wolontariatu

 • Kończy się okres umowy z wolontariuszem i formalnie kończy się wolontariat u rodziny

  • wolontariusz wraca do OPS jako potencjalny wolontariusz, uaktualnia swoja ankietę,
  • koordynator podsumowuje (ewaluuje) z wolontariuszem przebieg wolontariatu, zbiera informacje o tym co się działo w jego trakcie,
  • jeśli rodzina nadal potrzebuje wsparcia, ponownie przechodzi przez procedurę wywiadu i diagnozę potrzeb,
  • jeśli rodzina i wolontariusz wykażą zainteresowanie, wolontariat może trwać dalej, należy podpisać nową umowę i wypełnić nowe skierowanie dla wolontariusza,
 • Na życzenie wolontariusza wystawiane jest zaświadczenie o odbywaniu wolontariatu (dokument nie załączony), wraz z podaniem ilości zrealizowanych godzin i okresem odbywania wolontariatu.