Konsultacje

W ramach wsparcia wolontariatu w OPS otwarty jest mechanizm konsultacji. Z każdym pytaniem dotyczącym wolontariatu można zgłaszać się do:

Centrum Wolontariatu w Warszawie

Anna Leszczyńska-Stecka
koordynator projektu
można dzwonić w każdej sprawie – zostaniecie skierowani do właściwego eksperta CW
tel. (22) 635 27 73

Małgorzata Misztela
dyrektor Centrum Wolontariatu
Sprawy szkoleń, doboru trenerów i tematyki
tel. (22) 635 27 73 wew 30

GOPS w Kowali

Ewelina Strycharska
starszy pracownik socjalny – koordynator wolontariatu
organizacja i działanie wolontariatu w OPS
tel. (48) 610 17 60 wew 43