Dalsze działania projektowe w OPS

W ramach projektu każdy OPS będzie prowadził pracę z wolontariuszami w 3 podstawowych zakresach.

1. Wsparcie rozwoju wolontariatu w OPS

Okres realizacji: styczeń – czerwiec 2015

W ramach projektu w każdym z OPS jeden wolontariusz (lub jedna wolontariuszka) powinien być zaangażowany bezpośrednio w spieranie Was – koordynatorów wolontariatu w OPS. Co ważne będzie to osoba, która formalnie podpisze umowę na wolontariat z nami – Centrum Wolontariatu w Warszawie. Jest to spowodowane tym, że działania tej osoby są naszym wkładem własnym do projektu i my jako organizator musimy się takim wolontariuszem wykazać. Z formalnego punktu widzenia to Wy – koordynatorzy – będziecie odpowiedzialni za skierowanie tego wolontariusza do konkretnej pracy.

Co może robić taki wolontariusz?

Przede wszystkim wspierać was w organizacji i promocji wolontariatu w Waszej gminie. Ze względu na to, że praca środowiskowa powinna być w całości nadzorowana przez pracowników socjalnych, zachęcamy do skorzystania z takiego wolontariusza do -pracy z innymi wolontariuszami i osobami chętnymi do zostania wolontariuszami. Osoba taka może na przykład:

 • pomagać w pracach biurowych, szczególnie w zakresie przygotowania materiałów i dokumentów dla innych wolontariuszy lub korzystających,
 • pomagać w promocji wolontariatu – wypełniać przekazane Wam przez nas plakaty i ulotki, rozwożenie ich po gminie, przekazywanie ich lokalnym ngo,
 • tworzyć informacje na stronę www i dla mediów, przygotowywać dokumentacje fotograficzną, przekazywać informacje zgłaszającym się wolontariuszom

Wymagania formalne

To wy rekrutujecie i wybieracie osobę na wolontariusza oraz ustalacie jej zakres współpracy. My przekazujemy do podpisania umowę o współpracy wolontarystycznej i kartę czasu pracy wolontariusza. Wolontariuszy do pomocy może być więcej niż 1.

Wymogiem jest zorganizowanie przez was minimum 42 godzin takiego wolontariatu. Czy to dużo? To 2 godziny pracy tygodniowo w okresie od początku stycznia do końca czerwca 2015.

Jeśli zaangażujecie wolontariusza np. do opracowania materiałów dla mediów lub opisu jakiegoś wydarzenia i zajmie mu to 2 dni, to wolontariat taki będzie trwał: 2 dni x 6 godzin = 16 godzin, czyli ponad 1/3 planowanego czasu!

Jeśli 3 wolontariuszy pomoże wam w realizacji 2 godzinnego wydarzenia w OPS, to wolontariat taki będzie trwał: 2 godziny na przygotowanie sali i materiałów do wydarzenia + 2 godziny trwania wydarzenia + 1 godzina sprzątania i podsumowania = 5 godzin działań x 3 wolontariuszy = 15 godzin wolontariatu. Dlatego proszę się nie obawiać tych 42 godzin działań.

2. Pozyskanie klientów

Okres realizacji: od stycznia 2015

W każdym OPS przy współpracy z pozostałymi pracownikami socjalnymi, z wykorzystaniem ankiet wywiadu musicie pozyskać minimum 5 klientów którzy chcą i mogą skorzystać ze wsparcia wolontariuszy. Będzie to pierwszych 5 ofert wolontariatu w OPS.

3. Pozyskanie wolontariuszy

Okres realizacji: od stycznia 2015

W każdym OPS  musicie pozyskać minimum 10 wolontariuszy i włączyć ich w działanie na rzecz klientów, którzy potrzebują takiej pomocy.

W promocji wolontariatu pomoże wam wolontariusz wspierający was w OPS, między innymi poprzez dystrybucję plakatów i ulotek.

4. Spotkania i szkolenia dla wolontariuszy

Okres realizacji: styczeń – maj 2015

Spotkania

W każdym OPS powinny odbywać się comiesięczne (lub częstsze) spotkania z wolontariuszami i osobami zainteresowanymi wolontariatem. Powinno odbyć się conajmniej 5 spotkań. Tematyka spotkań jest dowolna, ale mają one przełożyć się na:

 • poznanie się i integrację środowiska wolontariuszy
 • wspólne decydowanie co do możliwości podejmowania konkretnych działań – np. działań akcyjnych na rzecz promocji wolontariatu lub akcji wolontariackich
 • podsumowywania dotychczasowych działań i wolontariatów realizowanych przez uczestników spotkań;

Szkolenia

Dodatkowo w każdym OPS powinny odbyć się 3 szkolenia dla wolontariuszy (3 x 6,5 godziny) – sugerujemy by były to szkolenia jednodniowe. Tematyka szkoleń zależy od potrzeb wolontariuszy. Dobór tematyki zostawiamy Wam, ale zachęcamy do korzystania z naszej pomocy i bazy trenerów. Osoby skupione wokół naszego centrum są w stanie poprowadzić szkolenia dotyczące m. in.:

 • zarządzania projektem,
 • efektywności osobistej (zarządzania czasem, planowania, itp.)
 • komunikacji i rozwiązywania konfliktów

Jesteśmy także w stanie pozyskać trenerów zewnętrznych do tematyki związanej z pracami z osobami starszymi lub niepełnosprawnymi.

Budżet

Na zapewnienie poczęstunków na spotkania i szkolenia wolontariuszy dysponujecie kwotą 500,00 zł na każdy OPS. Rozliczenie odbywa się na takich samych zasadach jak rozliczenie poczęstunku w trakcie spotkań ze środowiskiem lokalnym.

5. Artykuł w mediach lokalnych

Okres realizacji: do maja 2015

Każdy z OPS ma przygotować i opublikować w lokalnych mediach artykuł o swoich działaniach w formie wolontariatu. Może to być notatka lub artykuł w lokalnej prasie lub lokalnych informacyjnych portalach internetowych. Treść artykułu może być dowolna, ale ma zawierać informację o tym, że wszystkie osoby zainteresowane wolontariatem mogą zgłaszać się do waszego OPS.

Będziemy potrzebowali kopii każdego opublikowanego w ten sposób artykułu.

Budżet

Na publikację artykułu każdy OPS dysponuje kwotą 150 zł. Mogą one być przeznaczone na:

 • honorarium dla autora/redaktora tekstu,
 • opłatę za publikację artykułu sponsorowanego,
 • wykupienie miejsca w mediach na publikację;

Rozliczenie odbywa się na takich samych zasadach jak rozliczenie poczęstunku w trakcie spotkań ze środowiskiem lokalnym. W przypadku honorariów, umowa o dzieło jest przygotowywana przez Centrum Wolontariatu.