Szkolenie 1 – “Organizacja i wdrożenie wolontariatu w OPS”

Serock, 21-23 sierpnia

Wzory dokumentów i przykłady

Materiały szkoleniowe i prezentacje

Flipczarty

Dokumentacja dla uczestników

Praca domowa

  • W ramach pracy domowej macie zorganizować spotkanie lokalnych organizacji pozarządowych i instytucji publicznych, przedstawić im działania OPS w kierunku rozwoju wolontariatu. Przgotowaliśmy wskazówki pomocne w organizacji spotkania. Spotkania muszą się odbyć do końca października.
  • Dodatkowo dla ułatwienia przygotowaliśmy zaproszenie do edycji. Elementy do edytowania zaznaczone są na żółto.