Jak działa wolontariat w OPS

Wolontariuszami zarządza koordynator wolontariatu, którego zadaniem jest pozyskanie wolontariusza, a po zbadaniu jego oczekiwań i możliwości, przydzielenie mu konkretnych zadań, a następnie wspieranie go i monitorowanie prac. Wolontariusze mogą pracować systematycznie z osobami indywidualnymi (np. dziećmi z trudnościami, samotnymi matkami, osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi) bądź z grupą w ośrodku lub poza nim albo uczestniczyć w akcjach organizowanych na terenie gmin przez OPS lub podmioty współpracujące z ośrodkiem (np. podczas dnia dziecka, festynu integracyjnego czy dnia matki).

Różnorodność klientów OPS oraz ich potrzeb, a także potencjał samych wolontariuszy sprawia, że możliwości prac wolontarystycznych są bardzo szerokie – od nauki tańca gejszy dla seniorek, poprzez lekcje piosenki włoskiej, przeszkolenie z obsługi komputera, wspieranie dzieci i młodzieży w nauce i organizacji czasu wolnego, wspólne czytanie czy spacerowanie, po prowadzenie zajęć haftu artystycznego dla osób niepełnosprawnych czy zwyczajne pomalowanie ścian czy wykonanie drobnej naprawy.

Z pewnością także i Ty masz wiele do zaoferowania! Czekamy na Ciebie!