Konferencja “Wolontariat – szansa dla integracji”

Konferencja „Wolontariat – szansą dla integracji”, została zorganizowana przez Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowali. Odbyła się w sali konferencyjnej im. Jerzego Turowicza w siedzibie Fundacji im. Stefana Batorego w Warszawie, ul. Sapieżyńska 10a.

Konferencja była okazją do spotkania z koordynatorami wolontariatu, którzy realizują programy wolontarystyczne, poznania dobrych praktyk w zakresie wdrażania wolontariatu w działania placówek pomocy społecznej oraz współpracy z partnerami lokalnymi na rzecz rozwoju wolontariatu.

W ramach konferencji możliwe było także zapoznanie się z przebiegiem projektu „Wolontariat – szansą dla integracji”, w ramach którego pracownicy 15 Ośrodków Pomocy Społecznej z Mazowsza, będą uczestniczyli między innymi w bezpłatnych szkoleniach przygotowujących do uruchomienia działań w zakresie organizowania i zarządzania wolontariatem w OPS.

Program konferencji i materiały konferencyjne

W ramach konferencji przedstawione zostały następujące prezentacje:

  • „Wolontariat w Ośrodkach Pomocy Społecznej” – reportaż pokazujący doświadczenia mazowieckich OPS we współpracy z wolontariuszami w ramach dotychczasowych działań Centrum Wolontariatu w Warszawie
  • „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wolontariat” – prezentacja doświadczeń GOPS w Kowali
  • „Współpraca MOPS z lokalnymi partnerami na rzecz promocji i rozwoju wolontariatu” – prezentacja doświadczeń MOPS w Przasnyszu
  • „Wolontariusze w OPS – dwie strony medalu” – refleksje Koordynatora Wolontariatu i wolontariuszy współpracujących w Ośrodku Pomocy Społecznej. Prezentacja doświadczeń MOPS w Mławie
  • „Wolontariat – szansa dla integracji” – prezentacja założeń projektu rozwoju wolontariatu w OPS na terenie województwa mazowieckiego Centrum Wolontariatu w Warszawie

Zapis transmisji on-line

Dla osób nie mogących z różnych przyczyn uczestniczyć w konferencji oraz osób spoza województwa mazowieckiego przygotowaliśmy transmisję on-line. Poniżej udostępniamy zapis z transmisji.

Konferencja realizowana jest w ramach projektu “Wolontariat – szansa dla integracji”  dofinansowanego z funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji.

loga-eog-small