Szkolenia koordynatorów wolontariatu w OPS

Szkolenia zrealizowane w ramach projektu:

Szkolenie 1 – “Organizacja i wdrożenie wolontariatu w OPS”, Serock, 21-23 sierpnia 2014

Wzory dokumentów i przykłady

Szkolenie 2 – “Budowanie i utrzymanie zespołu wolontariuszy”, Serock, 18-20 wrzesnia 2014

Szkolenie 3 – “Zarządzanie projektem wolontariackim”, Serock, 23-25 paździertnika 2014

Szkolenie 4 – “Wspieranie współpracy wolontariusz – beneficjent”, Serock, 13-15 listopada 2014