Pierwsze spotkanie Inkubatora wolontariatu

28 lutego, w godzinach 17.00- 19.00 zapraszamy na pierwsze, integracyjne spotkanie „Inkubatora wolontariatu” realizowanego od tego roku przez Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w ramach projektu „Prowadzenie Stołecznego Centrum Współpracy Obywatelskiej” współfinansowanego przez Urząd Miasta St. Warszawy. Spotkanie odbędzie się w siedzibie Centrum Wolontariatu przy ul. Nowolipki 9 B.

Wolontariat daje Ci radość?

Chciałbyś zarazić wolontariacką pasją swoje otoczenie?

Zastanawiasz się kim jest 14,5 % Polaków, które tak jak TY angażuje się w działania wolontariackie i chciałbyś poznać część z nich?

Spotkania Inkubatora adresowane są do pasjonatów wolontariatu – osób, które zaangażowane są w działania społeczne w Warszawie i mają one szczególne miejsce w ich życiu. Podczas regularnych spotkań, wolontariusze będą dzielić się wiedzą i doświadczeniem, dyskutować na ważne tematy związane z wolontariatem oraz wspólnie kreować nowe pomysły i realizować działania na rzecz promocji tej idei w Warszawie.

Do Inkubatora zapraszamy osoby aktywne i odpowiedzialne, które chciałyby poznać innych wolontariuszy, dzielić się swoimi pomysłami i doświadczeniem oraz wspólnie promować wolontariat. Podczas pierwszego spotkania zamierzamy wzajemnie się poznać oraz zaplanować naszą współpracę.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w pierwszym spotkaniu Inkubatora prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłaniu go na adres posrednictwo@wolontariat.org.pl do dnia 24 lutego br. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o przyjęciu do Inkubatora zdecyduje treść przesłanego formularza.

Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie w dniu 25 lutego br. (poniedziałek).

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Katarzyną Winiewską pod numerem telefonu 22635 27 73 wew. 23.

Total Page Visits: 1139