Projekt konkursowy dla warszawskich NGO – DOGRYWKA!

Zapraszamy do drugiego naboru do Projektu konkursowego dla warszawskich NGO! Stwórz program wolontariatu w swojej organizacji i zdobądź dofinansowanie!

ZOSTAŁO JEDNO MIEJSCE!

„Projekt konkursowy – Dofinansowanie i rozwój programu wolontariatu w warszawskich organizacjach pozarządowych” skierowany jest zarówno do organizacji, które współpracują już z wolontariuszami, jak i do tych, które chcą taką przygodę rozpocząć. Do udziału w Projekcie zapraszamy organizacje pozarządowektóre działają na terenie Warszawy, i które nie brały wcześniej udziału w otwartych konkursach ofert przeprowadzanych przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy na „Tworzenie i rozwijanie wewnętrznych programów wolontariatu w organizacjach pozarządowych”, realizowanych ze środków projektu „Ochotnicy warszawscy”.

Organizacja, które wyśle zgłoszenie do udziału w Projekcie i zakwalifikuje się do etapu realizacyjnego będzie mogła otrzymać dofinansowanie w wysokości 5 000 zł brutto na realizację działań, które pomogą jej rozwijać wolontariat (np. zorganizowanie warsztatu dla wolontariuszy podnoszącego ich kompetencje, zakup gadżetów/koszulek/materiałów dla wolontariuszy, zorganizowanie wydarzenia dla wolontariuszy lub we współpracy z nimi itp.).

Ponadto Organizacje uczestniczące w projekcie będą mogły we współpracy z ekspertami stworzyć od podstaw profesjonalny Program współpracy z wolontariuszami lub dokonać ewaluacji posiadanego przez organizację programu. Praca nad Programem pozwoli zaangażowanym Organizacjom wykonać analizę posiadanych zasobów  i potrzeb w zakresie organizacji i rozwoju wolontariatu. Organizacje wspólnie z ekspertem postarają się określić misję i wizję wolontariatu, jego miejsce w strukturze organizacji, a także zbudować profil wolontariusza. Dokument, który powstanie będzie również precyzował zasady promocji, rekrutacji a także komunikacji z wolontariuszami, sposoby motywowania ich, czy ewaluacji ich pracy.

Spośród nadesłanych przez Organizacje zgłoszeń kapituła konkursowa wyłoni maksymalnie 1 organizację pozarządową, która przedstawi najciekawszy pomysł  na działanie rozwijające wolontariat.

Zwycięskie organizacje będą mogły zrealizować działanie ze środków Projektu oraz stworzyć we współpracy z ekspertami profesjonalny Program wolontariatu w swojej organizacji.

 Jak się zgłosić?

Co będziemy oceniać (w ramach zaproponowanych w Formularzu działań)?

  • celowość działań,
  • adekwatność działań,
  • wpływ działań na rozwój wolontariatu,
  • realność przedsięwzięcia,
  • trwałość osiągniętych efektów

Potrzebujesz więcej informacji?

  • w razie wątpliwości i pytań dotyczących wypełnienia Formularza lub warunków udziału w Projekcie prosimy o kontakt mailowy konkurs@wolontariat.org.pl lub pod numerem telefonu +48 502 306 399
Total Page Visits: 2288