Pora na wolontariat seniora!

Centrum Wolontariatu w Warszawie od dwóch dekad zajmuje się w szerokim zakresie tworzeniem, rozwojem i promocją wolontariatu. W naszej pracy realizujemy działania adresowane do różnych grup odbiorców: uczniów, studentów, osób aktywnych zawodowo, a od kilku lat również do seniorów. Stale rosnąca popularność programów aktywizacji osób starszych, fenomen Uniwersytetów III Wieku, zmiana sposobu życia osób starszych sprawia, że wolontariat jest dla tych ludzi rzeczywistą potrzebą i zdobywa wśród nich coraz większą popularność.

Jest on między innymi narzędziem, które umożliwia osobom starszym kontynuowanie aktywności społecznej i rozwijanie życiowych pasji i zainteresowań, a także, co seniorzy często podkreślają, dzielenie się kompetencjami i doświadczeniami, które nabywali przez całe życie.

To właśnie z tych powodów realizujemy projekt Aktywni seniorzy – aktywni wolontariusze. Zakłada on przeszkolenie członków Mazowieckiej Sieci Centrów Wolontariatu z zakresu pracy z wolontariuszami seniorami i transfer tej wiedzy do społeczności lokalnych poprzez edukację organizacji i instytucji korzystających z wolontariuszy, organizowanie spotkań Klubu Seniora Wolontariusza oraz kampanię społeczną skierowaną do seniorów.

Wszystkie informacje o naszych działaniach można znaleźć na stronie projektu Aktywni seniorzy – aktywni wolontariusze.