SoVol

Konferencja międzynarodowa w Budapeszcie(30-31.05.2019)

30-31 maja br. odbyła się międzynarodowa konferencja kończąca projekt „SoVol“. Konferencję zorganizowała Volunteering Hungary (OKA) – lider projektu wraz z European Volunteer Center (CEV). Na konferencję przybyło blisko 200 osób z wielu krajów, zainteresowanych włączaniem wolontariatu w działania organizacji socjalnych. Konferencja służyła wymianie doświadczeń, inspiracjom do dalszych działań oraz sieciowaniu środowiska związanego z wolontariatem.

Drugi dzień konferencji poświęcony był warsztatom, w których wykorzystywano materiały wypracowane w ramach projektu. Monika Bełdowska, przedstawicielka Centrum Wolontariatu w Warszawie wraz z Inge van Steekelenburg z holenderskiej organizacji Movisie przeprowadziły warsztat dotyczący wykorzystania metody Appreciative Inquiry (AI) w pracy z różnymi grupami (np.: pracownikami, przedstawicielami społeczności lokalnej, wolontariuszami) w działaniach na rzecz rozwoju wolontariatu w organizacjach socjalnych.

Publikacje, które zostały wypracowane w ramach projektu – zachęcamy do zapoznania się z nimi

IO2_1_Korzyści z Wolontariatu w Organizacjach Socjalnych

IO2_2 Szkolenie dla Koordynatorów Wolontariatu

IO2_2_Materiał nr 1_Cykl zarządzaniem wolontariatu

IO2_2_Materiał nr 2_Zakres obowiązków Koordynatora Wolontariatu

IO2_2_Materiał nr 3_Etapy planowania programu wolontariatackiego

IO2_2_Materiał nr 4- Planowanie programu wolontariatackiego

IO2_2_Materiał nr 5_Szablon zakresu obowiązków wolontariusza

IO2_2_Materiał nr 6_Rozmowa rekrutacyjna

IO2_2_Materiał nr 7_ Kwestionariusz klasyfikacji wolontariuszy

IO2_2_Materiał nr 8_Regulamin wolontariatu

IO2_2_Materiał nr 9_Ankieta ewaluacyjna_koordynatorzy

IO2_3 Szkolenie dla Opiekunów Wolontariuszy

IO2_3_Materiał nr 1_cykl zarządzania wolontariatem_Opiekun Wolontariuszy-kopia

IO2_3_Materiał nr 2_Zadania koordynatora wolontariatu-kopia

IO2_3_Materiał nr 3_Zadania Opiekuna Wolontariuszy-kopia

IO2_3_Materiał nr 4_Lista kontrolna_opiekun wolontariuszy-kopia

IO2_3_Materiał nr 5_Ankieta ewaluacyjna-kopia

IO3 Szkolenie dla Wolontariuszy w Organizacjach Socjalnych

IO3_Ankieta Ewaluacyjna IO3_Zadania Koordynatora Wolontariatu

IO3_Zadania opiekuna wolontariuszy

Konferencja – Zróbmy to modelowo! – wolontariat w mojej organizacji (26.04.2019)

Podczas konferencji został przedstawiony model wdrażania i prowadzenia wolontariatu w organizacjach, wypracowany w ramach międzynarodowego projektu, z udziałem instytucji z Polski, Holandii, Węgier, Słowacji, Chorwacji i Rumunii. Model ten powstał na podstawie doświadczeń holenderskich, został opracowany z uwzględnieniem lokalnej specyfiki i przetestowany w wybranych instytucjach.

Szkolenia pilotażowe mam już za sobą! (10.2018)

W październiku 2018 skończyliśmy pilotaż szkoleń opracowanych w ramach projektu“SoVol“. Pilotaż służył sprawdzeniu  w działaniu scenariuszy, zebraniu obserwacji i uwag od uczestników i osób je prowadzących.

Przeprowadziliśmy dwa szkolenia otwarte dla koordynatorów wolontariatu w organizacjach socjalnych a naszej placówce pilotażowej, którą jest Ośrodek Pomocy Społecznej na Bielanach poprowadziliśmy szkolenia dla pracowników, wolontariuszy, przedstawicieli społeczności lokalnej i osób korzystających ze wsparcia wolontariuszy. Spisaliśmy wszystkie refleksje i obserwacje, aby uwzględnić je przy dopracowaniu programów szkoleń.

Podobne pilotaże odbyły się we wszystkich krajach partnerskich czyli na Słowacji, Węgrzech, w Chorwacji, Rumunii. Ich uwagi i wnioski zostaną zebrane i uwzględnione tak aby szkolenia opracowane w ramach projektu“SoVol“ zostały jak najlepiej dostosowane do potrzeb osób, które chcą wprowadzać wolontariat w swoich organizacjach.

Spotkanie projektowe w Cluj-Napoca (20-21.09.2018)

20-21 września 2018 spotkaliśmy się w Rumunii u partnera projektowego – organizacji ProVobis. Wymieniliśmy się doświadczeniami z pracy z organizacjami socjalnymi, w których pilotowany jest projekt SoVol. Materiały wypracowane w ramach projektu są testowane w każdym z krajów partnerskich. W Chorwacji jest to organizacja działająca na rzecz osób z autyzmem, w Słowacji i na Węgrzech – Domy Seniora, w Polsce Ośrodek Pomocy Społecznej na warszawskich Bielanach.

Pracowaliśmy też nad podręcznikami dotyczącymi wprowadzania wolontariatu w organizacjach socjalnych oraz promocji wolontariatu i mierzenia wpływu działań wolontariuszy na funkcjonowanie placówki. Obydwa z podręczników przejdą jeszcze ocenę ekspercką. Przedstawimy je w połowie przyszłego roku.

Rozpoczynamy program szkoleniowy! (2018.06.26)

W czerwcu rozpoczęliśmy pierwsze szkolenia w ramach projektu “SoVol”. Ofertą edukacyjną w pierwszej kolejności objęliśmy koordynatorów wolontariatu. W czasie dwudniowego szkolenia uczestnicy zapoznali się z zasadami organizacji pracy wolontariuszy, podstawami formalnoprawnymi, rekrutacja, motywacją w pracy z ochotnikami.
Szkolenie było też doskonałą okazją do wymiany doświadczeń między uczestnikami, inspiracji do podjęcia nowych działań, które sprawdziły się w innych placówkach, jak również służyło networkingowi wśród koordynatorów wolontariatu pracujących na niwie socjalnej.

 

Projekt SoVol na Festiwalu Ochotników Warszawskich (2018.06.8-9)

W ramach odbywającego się Festiwalu Ochotników Warszawskich przybliżymy jego uczestnikom warunki i zasady w projekcie. Projekt wkrótce wkroczy w fazę realizacji działań, z których bezpośrednio będą mogły skorzystać osoby na co dzień organizujące prace wolontariuszy. W ramach festiwalu realizatorzy projektu udzielać będą informacji i odpowiadać na pytania zainteresowanych osób. Znajdziecie nas pierwszego dnia Festiwalu, który odbywać się będzie w Centrum Wielokulturowym przy Placu Hallera w Warszawie. Zapraszamy.

Poradnik dla koordynatora wolontariatu (2018.04.19)

Odebraliśmy polską wersję podręcznika dla organizatorów wolontariatu! Publikacja powstała wysiłkiem partnerów pracujących przy realizacji projektu. Materiał jest uzupełnieniem treści szkoleniowych, które będą poruszane podczas szkoleń dla koordynatorów wolontariatu. Szkolenia rozpoczniemy już wkrótce.
Publikacja na pierwszy rzut oka mogłaby się wydawać kolejną pozycją z gatunku ABC… jak organizować pracę wolontariuszy. Jest w tym sporo prawdy ale jej niezaprzeczalnym walorem jest fakt, że powstała jako wspólna praca praktyków działających w rożnych krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Ma ona zatem ten walor, że jest sumą doświadczeń osób zarządzających wolontariatem, a na dodatek doświadczeń z kulturowo i mentalnie bliższej nam części Europy. Poradnik w pierwszej kolejności będzie dostępny dla uczestników szkoleń, których realizację ogłosimy już wkrótce. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu zapraszamy do kontaktu z Centrum Wolontariatu w Warszawie pod. nr. tel. 22 635 27 73

Spotkanie partnerów w Bańskiej Bystrzycy (2018.02.15-16)

To kolejne spotkanie partnerów projektu. Tym razem w zimowej scenerii spotkaliśmy się na Słowacji w Bańskiej Bystrzycy. Spotkanie poświęcone było analizie działań zrealizowanych od ostatniego meetingu w Rijece oraz końcowym pracom nad kształtem poradnika dla organizatorów wolontariatu. W spotkaniu udział wzięli wszyscy partnerzy projektu.
Spotkania partnerów jak zwykle poza aspektem edukacyjnym jest okazją do poznania działalności organizacji partnerskiej z danego kraju. tak było i tym razem. na własne oczy zobaczyliśmy siedzibę słowackiego partnera, poznaliśmy personel i wolontariuszy. Poznaliśmy historie miasta i oczywiście smakowaliśmy specjałów kuchni słowackiej!

Spotkanie projektowe w Warszawie (24-25.01.2018)

24-25 stycznia 2018 spotkaliśmy się w Warszawie, w Centrum Wolontariatu ze wszystkimi partnerami projektu „SoVol“. Wymieniliśmy się doświadczeniami i wnioskami wynikającymi z pilotażu szkoleń. Ostatecznie ustaliliśmy treść podręcznika dla osób, które chcą rozpocząć w placówkach socjalnych współpracę z wolontariuszami.

Wszystkie te materiały będą dostępne podczas konferencji lokalnych, które odbędą się w każdym z krajów partnerskich. Polska konferencja planowana jest na kwiecień bieżącego roku!

Pracujemy nad programem szkoleniowym (2017.11.7)

Aktualnie każdy z partnerów projektu pracuje nad finalna wersją programu i materiałów szkoleniowych, za które odpowiada w ramach projektu. Centrum Wolontariatu przygotowuje materiały dotyczące przygotowania klientów (odbiorców) usług socjalnych, personelu placówek, który nie jest bezpośrednio włączony w działania z wolontariuszami ale powinien orientować się w ogólnych zasadach współpracy oraz przygotowania osób najbliższych (rodzina, znajomi) klientów, którzy są odbiorcami usług wolontariuszy. Opracowane materiały zostaną poddane analizie na kolejnym spotkaniu partnerów w Bańskiej Bystrzycy, a następnie na ich podstawie każdy z partnerów realizował będzie szkolenia. Nastąpi to wiosną 2018 roku.

Uczestnicy projektu SoVol w Chorwacji (2017.09.20-21)

Kolejne spotkanie w ramach projektu SoVol odbyło się w Rijece. Poświęcone było w całości pracy nad doprecyzowaniem ostatecznego kształtu i treści szkoleń. Gościliśmy w siedzibie chorwackiego partnera SMART.  Poza wytężoną pracą nad projektem mieliśmy, jak zwykle w czasie takich wydarzeń, okazję do wymiany doświadczeń i poznania rozwiązań wolontariackich stosowanych w innych krajach.
W spotkaniu ze strony Centrum Wolontariatu po raz pierwszy udział wzięła Monika Bełdowska odpowiedzialna w projekcie za przygotowanie i organizacje szkoleń.

Monika Bełdowska w zespole projektu SoVol (2017.08.01)

Zespól Centrum Wolontariatu pozyskał do projektu doświadczonego praktyka wolontariatu – Monikę Bełłowską. Monika w latach 2006 – 2009 współpracowała z Centrum, kiedy to przygotowała, a następnie koordynowała projektem “Wolontariat w Ośrodkach Pomocy Społecznej” Jej doświadczenie w organizacji wolontariatu w organizacjach i instytucjach socjalnych będzie niezwykle cenne w realizowanym projekcie.

Szkolenie partnerów projektu w Utrechcie (2017.03.24-31)

Przez blisko tydzień uczestnicy projektu gościli w holenderskim Utrechcie na szkoleniu i wizycie studyjnej. Holenderska organizacja MOVISE pełni rolę partnera merytorycznego w projekcie. Doświadczenie pracowników MOVISE, wieloletnia praktyka w organizacji wolontariatu i w organizacji szkoleń dla wolontariuszy to dla uczestników projektu doskonała okazja do podniesienie kompetencji. W trakcie pobytu zaprezentowano ogólną sytuację wolontariatu w Holandii, przedstawiono nowe trendy w rozwoju wolontariatu w organizacjach socjalnych. Uzupełnieniem tej edukacji były wizyty studyjne w organizacjach współpracujących z wolontariuszami.

Diagnoza “Zaangażowanie wolontariuszy w działania organizacji socjalnych” 2017.02.14)

W ramach projektu przeprowadziliśmy analizę zaangażowania wolontariuszy, którzy swoja aktywnością wspierają działalność organizacji socjalnych. Wyniki te posłużą nam do przygotowywania szkoleń i innych form wsparcia dla ww. organizacji a także dla ochotników, otoczenia wolontariatu zainteresowanych współpracą. Wyniki diagnozy przedstawione zostaną podczas spotkania partnerów projektu w Utrechcie.

Rozpoczęcie projektu (2017.11.3-4)

Przedstawiciele organizacji partnerskich uczestniczących w projekcie po raz pierwszy spotkali się podczas spotkania inauguracyjnego w Budapeszcie w dniach 3-4 listopada 2016 r. Lider projektu przedstawił aktualny kształt projektu, harmonogram działań, podział obowiązków pomiędzy partnerami.
Istotą projektu jest wypracowanie programu edukacyjnego (szkoleniowego) adresowanego do organizacji socjalnych gotowych do współpracy z wolontariuszami. Opracowane zostaną treści, materiały szkoleniowe i proces dydaktyczny. W szkoleniach w kolejnej fazie projektu udział wezmą pracownicy organizacji socjalnych, menadżer i koordynator wolontariatu, wolontariusze, podopieczni placówek oraz środowisko lokalne i najbliżsi.  Metodologia szkoleń zostanie opisana w formie poradnika dla trenerów. Dla koordynatorów i menadżerów wolontariatu przygotowany zostanie podręcznik opisujący zasady organizacji wolontariatu. Spotkanie było także okazją do zaprezentowania dotychczasowego doświadczenia partnerów w organizacji wolontariatu. Kolejne spotkanie zaplanowana wiosną przyszłego roku w Utrechcie.