superwizja grupowa i indywidualna

⇒ to nowa forma wsparcia organizatorów  koordynatorów wolontariatu.

Superwizja jest formą wsparcia osób pracujących z ludźmi jej celem jest rozwiązywanie trudności merytorycznych i emocjonalnych wynikających z wykonywanej pracy poprzez pogłębienie rozumienia problemu/dylematu, poszerzenie perspektywy możliwych działań, wymianę doświadczeń, możliwości wyrażenia swoich emocji i rozterek. Uczestnicy rozwijają swoje umiejętności, osiągają lepsze wyniki swojej pracy, działają bardziej profesjonalnie. Superwizja, dzięki zrozumieniu i wsparciu otrzymywanym od superwizora i innych, uczestniczących w niej osób, przeciwdziała wypaleniu zawodowemu.

Superwizja grupowa będzie odbywać się w grupie 8 -10 osobowej. Grupa będzie działać na zasadach zamkniętych tzn. nie będzie możliwości dołączenia do niej po rozpoczęciu spotkań.

Przewidziane są 4 spotkania superwizyjne co około 3 tygodnie.  Każde spotkanie po 1,5 godziny.

Zapraszamy koordynatorów zarówno z długim jak i krótkim stażem.

Uczestnicy spotkań grupowych będą mogli skorzystać również z indywidualnych spotkań z superwizorem.

Grupa poranna

godz. 9:30-11:00 – wtorki

TERMINY: 29.09 – 20.10 – 17.11 – 8.12

 Grupa popołudniowa:

godz. 16:00-17:30  ŚRODY

TERMINY: 30.09 – 21.10 – 18.11 – 9.12

Można zgłaszać się tradycyjnie – pobierając formularz i wysyłając wypełniony mailem FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY lub poprzez FORMULARZ ELEKTRONICZNY.


Zachęcamy do lektury wywiadu –  Dlaczego superwizje są tak ważne – wywiad z psychoterapeutką Moniką Bełdowską