superwizja grupowa i indywidualna

⇒ to nowa forma wsparcia organizatorów  koordynatorów wolontariatu.

Superwizja jest formą wsparcia osób pracujących z ludźmi jej celem jest rozwiązywanie trudności merytorycznych i emocjonalnych wynikających z wykonywanej pracy poprzez pogłębienie rozumienia problemu/dylematu, poszerzenie perspektywy możliwych działań, wymianę doświadczeń, możliwości wyrażenia swoich emocji i rozterek. Uczestnicy rozwijają swoje umiejętności, osiągają lepsze wyniki swojej pracy, działają bardziej profesjonalnie. Superwizja, dzięki zrozumieniu i wsparciu otrzymywanym od superwizora i innych, uczestniczących w niej osób, przeciwdziała wypaleniu zawodowemu.

Praca Koordynatora/Koordynatorki Wolontariatu jest pracą z ludźmi a więc taką, w której spotykamy się z trudnościami i dylematami dotyczącymi między innymi:

 • granic roli Koordynatora/Koordynatorki
 • obszarów odpowiedzialności
 • konfliktów miedzy ludźmi
 • łączenia funkcji Koordynatora z innymi zadaniami zawodowymi
 • motywowania wolontariuszy do wykonania ustalonych zadań
 • egzekwowania wyznaczonych zadań
 • radzenia sobie z emocjami innych osób i swoimi
 • kwestii etycznych

Podczas superwizji, możemy wspólnie:

 • przeanalizować trudności i dylematy
 • podzielić się doświadczeniami i przemyśleniami
 • poszerzyć perspektywę patrzenia na dany problem/dylemat
 • poszukać nowych pomysłów i rozwiązań
 • przyjrzeć się przeżywanym emocjom i wynikającym z nich zachowaniom
 • wesprzeć się zrozumieniem i empatią

Od Ciebie, jako Koordynatora/Koordynatorki wymagana jest jak najlepsza praca, organizacja i stałe rozwijanie swojej umiejętności. Może czasami masz dość tych wymagań a potrzebujesz zrozumienia i wsparcia. W grupie superwizyjnej możesz to dostać!

Zapraszamy osoby zarówno z długim, jak i krótkim stażem. Wymiana myśli, doświadczeń i wsparcia jest przydatna na każdym etapie pracy w roli Koordynatora Wolontariatu.

Superwizja będzie odbywać się w grupie 6-8 osobowej. Grupa będzie działać na zasadach zamkniętych tzn. nie będzie możliwości dołączenia do niej po rozpoczęciu spotkań.

Od kwietnia do czerwca 2020, przewidziane są 4 spotkania superwizyjne co około 3 tygodnie.  Każde spotkanie trwa 1,5 godziny.

Dla osób, które będą tego potrzebowały będzie również możliwość wzięcia udziału również w dwóch spotkaniach superwizji indywidualnej.

 Grupę Superwizyjną dla Koordynatorów/Koordynatorek Wolontariatu prowadzi Monika Bełdowska – trenerka umiejętności społecznych, psychoterapeutka, facylitatorka, coach.

Od ponad 15 lat pracuje z osobami w sytuacji zmiany życiowej i zawodowej. Jako psychoterapeutka specjalizuje się w psychoterapii par i rodzin. Posiada duże doświadczenie w pracy z grupami jako trenerka, managerka projektów, konsultantka procesów. Jest w trakcie procesu certyfikacji superwizyjnej w Stowarzyszeniu Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP.

Od 2003 roku związana  z Centrum Wolontariatu w Warszawie gdzie szkoliła Koordynatorów/Koordynatorki Wolontariatu, prowadziła spotkania służące wymianie ich wiedzy i doświadczeń, tworzyła i realizowała projektu dotyczące działań wolontariackich.


Superwizja będzie odbywać się w grupie 6-8 osobowej. Grupa będzie działać na zasadach zamkniętych tzn. nie będzie możliwości dołączenia do niej po rozpoczęciu spotkań.

Spotkania  trwają 1,5 godziny i będą odbywały się w dniach: 14 maja, 21 maja, 4 czerwca, 18 czerwca.

Proponujemy Wam dwie grupy: poranną w godz. 9:00-10:30 lub popołudniową w godz. 14:30-16:00.

 Zgłoszenia przyjmujemy na poniższym formularzu:

Formularz zgłoszeniowy