szkolenia dla nauczycieli

To szkolenia przygotowane specjalnie dla opiekunów wolontariatu szkolnego, mówimy o tym:

* czym jest, a czym nie jest wolontariat,

* od czego zacząć i jak rozwijać wolontariat w szkole,

* jakie formy wolontariatu organizować w zależności od wieku i możliwości uczniów, współpracy z rodzicami, współpracy z otoczeniem

* promujemy standardy współpracy z wolontariuszami (szczególnie niepełnoletnimi)