szkolenia dla uczniów

To szkolenia przygotowane specjalnie dla uczniów i wolontariuszy zaangażowanych w działania Szkolnych Kół Wolontariatu. Opowiadamy o  idei wolontariatu, możliwości działań wolontariackich dla osób niepełnoletnich w ramach wolontariatu szkolnego, korzyściach z bycia wolontariuszem – pokazujemy  wolontariat zarówno w kategoriach czynienia dobra, jak i rozwijania swoich umiejętności i kompetencji