szkolenia i warsztaty

*aspekty formalno – prawne  współpracy z wolontariuszami tj. regulacje prawne, porozumienia, ochrona danych osobowych czyli wszystko co trzeba wiedzieć, by odpowiedzialnie i zgodnie z prawem angażować wolontariuszy w działania  swojej organizacji

* praktyczne aspekty współpracy z wolontariuszami tj. efektywna rekrutacja, narzędzia przydatne w zarządzaniu zespołem wolontariackim, wykorzystanie nowych technologii i w planowaniu i organizowaniu działań,

*relacyjną stronę współpracy z wolontariuszami tj. dobra komunikacja, dbanie o zasoby wszystkich zaangażowanych w wolontariat, utrzymywanie dobrych relacji również w warunkach  stresowych i trudnych, rozwój kompetencji


Słowa mają moc – komunikacja z wolontariuszami oparta na empatii

Szkolenie z metody komunikacji bez przemocy (NVC) według Marshalla Rosenberga, umożliwiającej efektywne zarządzanie zespołem w oparciu na empatii.

Termin: 29 kwietnia 2021 r., godz. 10.00-14.00

Czas trwania: 5 godz. warsztatowych

Tematyka szkolenia:

  • Jak budować kontakt oparty na dialogu i wzajemnym szacunku?
  • Jak zwiększać zaangażowanie własne oraz członków zespołu w oparciu na współpracy i wolnym wyborze?
  • Jak efektywnie rozwiązywać konflikty i radzić sobie z silnymi emocjami?
  • Co tak naprawdę jest głównym problemem i przeszkodą na drodze do porozumienia się z drugim człowiekiem?
  • Jaką rolę w komunikacji pełnią emocje?

Forma szkolenia (ONLINE): warsztaty wykorzystujące aktywne techniki pracy oraz ćwiczenia związane z konkretnymi sytuacjami.

Każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe.

Liczba uczestników: 10-14 osób

Cena: 210 zł brutto od osoby

Prowadząca: Małgorzata Tur – trener, edukator i socjolog od ponad 20 lat zarządzająca zespołami wolontariuszy, również jako prezes międzynarodowej organizacji. Stale współpracuje ze Stowarzyszeniem Centrum Wolontariatu.

Link do formularza zgłoszeniowego: https://docs.google.com/forms/d/1g1JQBAkWHUQBBLpRV6_nN52Wk32gb_-I8enOqDrfpDc/edit


Niezbędnik Koordynatora wolontariatu

Szkolenie jest kierowane do osób rozpoczynających pracę koordynatora wolontariatu oraz do tych, które chciałyby poszerzyć lub uporządkować swoją wiedzę na temat aspektów formalno-prawnych organizowania wolontariatu

Termin: 20 maja 2021 r., godz. 10.00-14.00

Czas trwania: 4 godz. warsztatowe

Tematyka szkolenia:

Umocowania prawne wolontariatu, czyli:

  • Kto i na jakich warunkach może korzystać ze wsparcia wolontariuszy?
  • Jakie są obowiązki korzystającego z pracy wolontariuszy?
  • Jakie dokumenty są konieczne, a jakie nie są obowiązkowe, ale warto z nich korzystać?
  • Jakim ubezpieczeniom podlega wolontariusz?
  • Kiedy i jakie koszty ponosimy angażując wolontariuszy?

Forma szkolenia (ONLINE): wykład teoria oraz praktyczne ćwiczenia z konkretnymi przykładami.

Każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe.

Liczba uczestników: 10-14 osób

Cena: 150 zł brutto od osoby

Agnieszka Lissowska-Lewkowicz – Prezes Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu. Od ponad 12 lat pracuje w organizacjach pozarządowych, zarządzając zespołami specjalistów i realizując projekty. Podejmuje działania na rzecz promocji i profesjonalizacji wolontariatu w instytucjach i organizacjach pozarządowych, wspiera firmy w realizacji wolontariatu pracowniczego, łączy stronę społeczną z biznesem, odkrywa nowe trendy w wolontariacie.

Link do formularza zgłoszeniowego: https://docs.google.com/forms/d/1BaZ–0yKaoHOI_HS3ch_1bPATjVZnXlVBql1zreM0-E/edit