szkolenia podstawowe

zapraszamy wszystkie osoby, które zastawiają się nad zaangażowaniem w wolontariat, oraz tych którzy pierwsze kroki w wolontariacie mają za sobą ale chcą się dowiedzieć:

* czym jest wolontariat, jakie zadania mogą wykonywać wolontariusze

* poznać podstawy formalno- prawne wolontariatu – prawa i obowiązki wolontariusza, kwestie ubezpieczenia i umowy wolontariackiej

* jak znaleźć wolontariat dla siebie – gdzie szukać ofert, jak zweryfikować swoją gotowość do wykonywania danych zadań