szkolenia rozwijające

To szczególny rodzaj szkoleń. Poruszamy w nich tematy związane z rozwojem konkretnych umiejętności, które mogą być     przydatne w działaniach wolontariackich np. pierwsza pomoc, podstawy języka migowego, animacja zajęć dla dzieci.