Szkolenie stajconarne: Budowanie systemu Seniors Experts za pomocą wolontariatu

Zapraszamy na szkolenie o budowaniu systemu Seniors Experts za pomocą wolontariatu!

Wolontariat międzypokoleniowy – TAK! Wolontariat na rzecz seniorów – TAK! To oczywiste, ale co powiecie na wolontariat seniorów na rzecz ludzi młodych, i to wolontariat kompetencyjny?!

Na szkoleniu chcemy pokazać powstający w Europie system wolontariatu Seniorów Ekspertów na rzecz osób z grup defaworyzowanych.

Spotykamy się 17 maja, godz. 10.00-14.00; ul. Szpitalna 5/5 (III piętro), Warszawa.

Zapisy poprzez formularz.

Porozmawiamy o:
• Rekrutacji seniorów
• Motywacji seniorów
• Łączeniu w pary
• Przebiegu procesu mentoringowego
• Narzędziach
• Wzorcach z innych krajów

Agnieszka Lissowska-Lewkowicz. Prezes Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu. Od ponad kilkunastu lat pracuje w organizacjach pozarządowych, zarządzając zespołami specjalistów i realizując projekty. Podejmuje działania na rzecz promocji i profesjonalizacji wolontariatu w instytucjach i organizacjach pozarządowych, wspiera firmy w realizacji wolontariatu pracowniczego, łączy stronę społeczną z biznesem, odkrywa nowe trendy w wolontariacie.

Aby być z nami na bieżąco zapraszamy tutaj:

 

„Wydarzenie jest realizowane we współpracy miasta stołecznego Warszawy i Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu, jako część działania „Wsparcie organizatorów wolontariatu”, realizowanego w ramach miejskiego projektu „Ochotnicy warszawscy”.

Total Page Visits: 249