debaty

To cykl debat otwartych dla wszystkich zainteresowanych organizacją wolontariatu, służący pogłębieniu wiedzy, dyskusji i zderzeniu poglądów i dyskusji na tematy ważne dla wolontariatu.


30 września 2020 (środa), godz. 10.00-12.00 – debata online Wolontariat kompetencyjny – jak firma może dzielić się czasem i umiejętnościami swoich pracowników? Tu obejrzysz całość debaty


27 maja 2020 r. – debata internetowa pt. „Wolontariat pracowniczy – jak robić go dobrze i skutecznie”.

Relacja z debaty  TUTAJ


18 CZERWCA GODZ. 12:00 WARSZAWSKA DEBATA WOLONTARIACKA

„Tu zaszła zmiana…? Co sytuacja kryzysu zmieniła w wolontariacie i jak na te zmiany odpowiedzieć?”

Czy wolontariat, który może być narzędziem społecznej zmiany sam musiał się zmienić?  Czy są to trwałe zmiany? Czego nauczyliśmy się jako koordynatorzy wolontariatu, a czego musimy się jeszcze nauczyć? Jakie wyzwania stanęły przed organizatorami wolontariatu i jakich rozwiązań wymagają?

Na te i inne pytania odpowiedzi poszuka Katarzyna Osior – Szot, która poprowadzi debatę, a udział w niej wezmą:

– Małgorzata Stanowska – Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych Ę,  „Seniorzy w akcji”

– Leszek Nurzyński –  Wolskie Centrum Kultury

– Irena Skowera – Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu

– Marta Dermańska – kierownik projektu „Ochotnicy Warszawscy”

Zapisy w formularzu zgłoszeniowym:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DEBATA