Wolontariat pracowniczy

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu od wielu lat współpracuje ze środowiskiem biznesu w zakresie tworzenia i realizacji programów wolontariatu pracowniczego. Programy CSR oprócz wsparcia filantropijnego, czy zorganizowanych projektów realizowanych bezpośrednio przez firmę, coraz częściej zaczynają obejmować także działania, które nastawione są na społeczną aktywizację samych pracowników. W Polsce wolontariat pracowniczy to ciągle – w porównaniu z doświadczeniami światowymi – zjawisko, które stale rozwija się, ale wśród wielu pracodawców jest jeszcze nową dziedziną.

W 2002 r. powstał pierwszy program koordynujący tego typu działania – Wolontariat Pracowniczy Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie.

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu może być parterem dla Firmy rozpoczynającej tę drogę lub takiej, która już na nią weszła, ale szuka wsparcia i nowych rozwiązań.

Proponujemy współpracę w zakresie przeprowadzenia analizy, ewaluacji dotyczącej wolontariatu pracowniczego oraz projektów społecznych, pomożemy w opracowaniu dokumentacji, która pozwoli na umiejscowienie wolontariatu pracowniczego w strukturze organizacyjnej firmy oraz opracowaniu dokumentacji formalnoprawnej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania programu. Pomożemy wybrać placówki, w których zgodnie z przepisami można realizować wolontariat.

Wychodząc na przeciw usprawnieniu organizacji konkursów grantowych przez firmy, zarówno od strony formalnej, jak i praktycznej, proponujemy kompleksową obsługę w tym zakresie. Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu współpracuje z pracodawcami w zakresie organizacji, komunikacji i ewaluacji realizowanych przez nich konkursów grantowych.

Oferujemy współpracę w zorganizowaniu akcji społecznych, które często są pierwszą propozycją ze strony pracodawcy adresowana do pracowników – wolontariuszy. Akcje wolontariackie pozwalają w „bezpieczny sposób” wejść w świat wolontariatu, zapoznać się w praktycznym działaniu z zasadami organizacji wolontariatu. Akcje mogą stanowić także alternatywę dla wyjazdów typu „team building” lub rozwojowych dla wybranej grupy pracowników.

Pełnimy rolę pośrednika łączącego firmę z wiarygodnym i doświadczoną placówką, na rzecz której akcja może być zrealizowana (min. organizacją pozarządową, instytucją publiczną, świetlicą środowiskową). Oferujemy sprawne zarządzanie akcją, jej skuteczną komunikację oraz odpowiedni dobór partnera społecznego.

Dla wielu osób zetknięcie z wolontariatem pracowniczym jest pierwszym doświadczeniem z wolontariatem w ogóle. Istotne jest aby osoby te wprowadzić w świat działań społecznych, zapoznać z zasadami wolontariatu, rozwiać obawy, pokazać korzyści i możliwości. W ramach naszej oferty proponujemy urozmaicone formy edukacyjne m.in. warsztaty, prezentacje, seminaria, webinaria poprzez, które dostarczamy uczestnikom wiedzy i kształcimy umiejętności związane z organizacją i zarządzaniem wolontariatem.

SCW rekomenduje, aby przy tworzeniu programu wolontariatu pracowniczego oprzeć się na analizie potrzeb i możliwości Firmy oraz dobrze przygotować grunt do wdrożenia programu. Warto pomyśleć o programie w sposób strategiczny. Im lepiej będzie dopasowany do specyfiki firmy, a nawet jej strategii biznesowej, tym większa szansa na to, że stanie się jej integralną częścią, budując świadomość społecznej odpowiedzialności na poziomie pracownika.

W oparciu o wieloletnie doświadczenie współpracy z polskimi firmami, SCW promuje sposób myślenia o wolontariacie pracowniczym jako o inwestycji dzięki której zaspokojone zostaną potrzeby firmy.