„Wolontariat pracowniczy – jak robić go dobrze i skutecznie” – debata za nami

„Wariaci pomagania” to niewątpliwie najciekawsze hasło debaty „Wolontariat pracowniczy – jak robić go dobrze i skutecznie”. 27 maja na platformie zoom spotkali się eksperci wraz z zainteresowanymi temat wolontariatu pracowniczego.  Debatę zorganizowało Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie.

Debatowali eksperci:

Paulina Koszewska z PwC, Małgorzata Walędzińska-Półtorak z Kompanii Piwowarskiej oraz Rafał Półtorak z Benefit Systems. Debatę prowadziła Mirella Panek-Owsiańska.

Rozmowa ekspertów zaczęła się od przywołania kontekstu historycznego dotyczącego początków wolontariatu pracowniczego. Paneliści wspominali czasy początków tej formy wolontariatu w firmach, w których pracują. Zazwyczaj były to inicjatywy oddolne i wynikały z potrzeb pracowników, najczęściej w związku ze świętami.

Małgorzata Walędzińska-Półtorak wskazała platformę, z której korzysta firma, jako narzędzia do komunikacji i zarządzaniem działaniami wolontariackimi, jakimi są realizowane przez wolontariuszy konkretne kampanie pomocowe, w ramach wolontariatu pracowniczego. Platforma umożliwia zarządzanie i pomaga w raportowaniu godzin wykorzystanych na wolontariat.  Wolontariat w Kompanii Piwowarskiej odbywa się w postaci grantów. Zazwyczaj jest to ok. 5 tys., przeznaczonych na jeden projekt wolontariacki.

Rafał Półtorak w Benefit Systems wyjaśnił, że realizacja projektów wolontariackich odbywa się przez cały rok. Wybór jest zazwyczaj na wiosnę, przez powołaną do tego celu specjalna kapitułę, która ocenia zgłoszone projekty. Programy wolontariacie są jednym z elementów zaangażowania pracowników firmy. Co roku przeprowadzane są  badania zaangażowania pracowników. W Benefit Systems CSR jest powieleniem przyjętej  strategii biznesowej. W każdej grupie interesariuszy firmy prowadzone są działania wolontariackie powiązane ze zrównoważonym rozwojem.  Wpisują się one w całościową filozofię firmy.

Paulina Koszewska z PwC dodała, że w jej firmie nie organizuje się natomiast projektów grantowych, natomiast  realizowany jest wolontariat kompetencji. Który często polega to na tym, że pracownicy firmy pracują w ramię w ramię z pracownikami innych organizacji, czy prowadzą mentoring.

Podczas debaty eksperci odpowiedzieli na wszystkie zadane przez ekspertów pytania dotyczące wolontariatu pracowniczego.

 

Zachęcamy do obejrzenia debaty na naszym kanale YouTube:

Debata została zorganizowana w ramach projektu #KorpusSolidarnosci.

Total Page Visits: 4459