Wolontariat pracowniczy

Wolontariat Pracowniczy to realizowany przez Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu od 2002 roku program wspierania rozwoju wolontariatu pracowniczego. Jest pierwszą tego typu pozarządową inicjatywą w Polsce. Promowany przez nas model wolontariatu pracowniczego to długofalowa inwestycja w rozwój potencjału społecznego firmy i jej wizerunek. To kapitał, który procentuje jeśli program realizowany jest w sposób świadomy i konsekwentny.

 • W oparciu o naszą wiedzę, sprawdzone narzędzia i wieloletnią praktykę pomagamy polskim pracodawcom tworzyć programy spójne z misją i strukturą ich firmy.
 • Oferujemy wsparcie dla pracowników-wolontariuszy i koordynatorów wolontariatu.
 • Prowadzimy szkolenia dla kadry zarządzającej, koordynatorów i wolontariuszy.
 • Organizujemy konferencje, seminaria, wizyty studyjne (w Polsce i za granicą), eventy z udziałem wolontariuszy, akcje wolontariackie.
 • Administrujemy programy wolontariatu pracowniczego na zlecenie firm.
 • W 2008 i 2012 przeprowadziliśmy Ogólnopolskie Badania Wolontariatu Pracowniczego, które są jedynym dostępnym w Polsce kompleksowym materiałem badawczym na ten temat.
 • Jesteśmy organizatorem pierwszego w Polsce konkursu o wolontariacie pracowniczym 100Procent Nagrody Wolontariatu Pracowniczego www.100procent.org.pl
 • Byliśmy członkiem powołanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Międzysektorowego Zespołu Roboczego ds. Europejskiego Roku Wolontariatu 2011.
 • We współpracy z MPiPS oraz Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce współtworzyliśmy koncepcję promocji najważniejszego wydarzenia Europejskiego Roku Wolontariatu jakim był EYV2011 Tour (Pawilon ERW2011).
 • Współpracujemy z ponad 40 firmami realizującymi działania CSR i wolontariatu pracowniczego, instytucjami publicznymi i mediami opiniotwórczymi.
 • Uczestniczymy w międzynarodowych projektach m.in.: Europejskie Nagrody Wolontariatu Pracowniczego, Give&Gain Day, program Engage.
 • Należymy do międzynarodowej sieci CSR360 Global Partner Network i jesteśmy partnerem Business in the Community International.
 • Prowadzimy serwis  www.wolontariatpracowniczy.org.pl, który jest pierwszym i wiodącym w Polsce portalem w całości poświęcony zagadnieniom wolontariatu pracowniczego.