Wolontariat w szkole

Program adresowany jest do szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, które poprzez wolontariat chciałyby wzmocnić jakość i poszerzyć zakres swoich działań edukacyjno-wychowawczych, a tym samym włączyć młodzież w działania na rzecz rozwoju środowiska lokalnego.

Szkoła uczy i rozwija w młodym człowieku umiejętności i kompetencje, które będą mu pomocne w dorosłym życiu. Wolontariat rozwija wśród młodzieży postawę otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, jest alternatywą dla konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień. Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości. Poprzez zaangażowanie wspiera ciekawe inicjatywy młodzieży, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, umożliwia także pomoc szkolnym rówieśnikom w trudnych sytuacjach. Młodzież potrzebuje wartościowej formy spędzania wolnego czasu, ma potrzebę robienia czegoś dobrego i ważnego, poczucia, że jest niezbędna innym ludziom.  Poprzez zaangażowanie w wolontariat uczeń w naturalny sposób zdobywa doświadczenia społeczne i odkrywa, co jest ważne w jego życiu. W ramach programu powstają Szkolne Kluby Wolontariusza, w których odpowiednio przez nas przygotowani nauczyciele-opiekunowie w sposób systemowy pomagają uczniom w zrozumieniu idei wolontariatu oraz organizują i nadzorują działania wolontariacie na terenie szkoły i w jej otoczeniu.

Wolontariat przynosi także konkretne korzyści dla samej szkoły: ułatwia współprace z podmiotami zewnętrznymi, pozwala na poszerzenie oferty zajęć w szkole, daje skuteczne narzędzia wychowawcze, rozbudowuje potencjał szkoły oraz pozytywnie wpływa na integrację nauczycieli i uczniów.

Oferta dla szkół

  • konsultacje dotyczące wprowadzenia i organizacji wolontariatu w szkole;
  • szkolenia przygotowujące nauczycieli do założenia i prowadzenia Szkolnych Klubów Wolontariusza oraz organizacji wolontariatu metodą projektu;
  • wymiana doświadczeń i informacji dotyczących rozwoju wolontariatu w szkole podczas konferencji, wizyt studyjnych, seminariów i cyklicznych spotkań;
  • dostęp do zasobów Biblioteki Wolontariatu; publikacje i materiały promocyjne dostępne są również w siedzibie Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu;
  • dostęp do informacji o wydarzeniach i projektach prowadzonych przez Stowarzyszenie CW na rzecz wolontariatu w szkole poprzez stronę www.wolontariatwszkole.org.pl;
  • udział w Festiwalu Wolontariatu – ogólnopolskim spotkaniu praktyków i liderów wolontariatu;
  • możliwość zgłoszenia wolontariuszy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Barwy Wolontariatu;
  • Mój Wolontariat  – internetowe narzędzie, dzięki któremu można łatwo znaleźć na swoim terenie organizacje i instytucje potrzebujące wolontariuszy.