Zgoda na przetwarzanie wizerunku Ochotnicy Warszawscy

Zapisując się na wydarzenie organizowane w ramach projektu “Wsparcie organizatorów wolontariatu” wyrażasz zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego na zdjęciach i innych materiałach multimedialnych do celów promocyjnych działalności statutowej Stowarzyszenia. Zgoda obejmuje wielokrotne rozpowszechnianie wizerunku bez ograniczeń terytorialnych i czasowych dowolną techniką, na dowolnych nośnikach.