Zgoda na przetwarzanie wizerunku Korpus Solidarności

Zapisując się na wydarzenie organizowane w ramach projektu “Korpus Solidarności” wyrażasz zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego na zdjęciach i innych materiałach multimedialnych do celów promocyjnych działalności statutowej Stowarzyszenia. Zgoda obejmuje wielokrotne rozpowszechnianie wizerunku bez ograniczeń terytorialnych i czasowych dowolną techniką, na dowolnych nośnikach.