Zostań wolontariuszem

Biuro Pośrednictwa Wolontariatu to program Centrum Wolontariatu w którym łączymy wolontariuszy oraz organizacje i instytucje, które potrzebują ich wsparcia. W ramach działalności biura oferujemy:

Spotkania dla kandydatów na wolontariuszy

Wszystkie osoby, które chciałyby dołączyć do grona wolontariuszy zapraszamy na spotkania informacyjne dla kandydatów Dlaczego warto być wolontariuszem. Podczas tych spotkań przybliżamy zainteresowanym, czym jest wolontariat, pokażemy im możliwości wolontariatu w Warszawie oraz poinformujemy o obowiązkach, uprawnieniach i odpowiedzialności wolontariuszy. Po spotkaniu, kandydaci na wolontariuszy będą otrzymywali e-mailowo oferty pracy wolontariackiej lub od razu skierujemy wolontariusza do konkretnej warszawskiej placówki.

Internetowe narzędzie pośrednictwa wolontariatu

Osoby, które preferują kontakty elektroniczne, mogą znaleźć dla siebie ofertę wolontariacką poprzez portal mojwolontariat.pl. W portalu tym wolontariusz ma możliwość wyboru miejsca, gdzie chciałby rozwijać swoją aktywność, i w to miejsce jest  bezpośrednio kierowany.

Szkolenia specjalistyczne dla wolontariuszy

Aktywnym wolontariuszom, którzy pragną rozwijać się poprzez wolontariat oferujemy szkolenia rozwojowe, a także spotkania uzupełniające ich wiedzę z zakresu wolontariatu. Zapraszamy także do uczestnictwa w warsztatach i akcji społecznej organizowanych co roku w ramach Festiwalu Wolontariatu.

Uczestnictwo w klubie pasjonatów wolontariatu

Osoby dla których wolontariat jest pasją, zapraszamy do przyłączenia się do Inkubatora Wolontariatu– klubu ludzi, dla których wolontariat stanowi w życiu wartość. W ramach Inkubatora, wolontariusze promują ideę społecznego zaangażowania poprzez akcje edukacyjne, realizację akcji społecznych, a także tworzą narzędzia do promocji wolontariatu w środowisku lokalnym.