Wolontariat seniorów

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie rozpoczęło działania na rzecz rozwijania wolontariatu seniorów w 2012r. w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych. Projekty realizowane w ramach tego programu adresowane są zarówno do seniorów, jak i mazowieckich organizacji pozarządowych i instytucji zainteresowanych angażowaniem osób starszych w wolontariat.

Oferta programu na rzecz wolontariatu seniorów

  • Szkolenia dla lokalnych centrów wolontariatu z zakresu specyfiki starzenia się i pracy z seniorami, a także przygotowujące do roli promotora wolontariatu seniorów w lokalnym środowisku,
  • Spotkania dla osób starszych zainteresowanych wolontariatem i seniorów mających już doświadczenia wolontariackie,
  • Publikacje: poradnik dla organizacji i instytucji Jak pracować z wolontariuszem seniorem i poradnik seniora Jak zostać wolontariuszem.
  • Promowanie wolontariatu seniorów w mediach lokalnych,
  • Wizyty studyjne w podmiotach współpracujących z wolontariuszami seniorami,
  • Akcje społeczne z udziałem seniorów,
  • Badania diagnostyczne na temat wolontariatu seniorów w województwie mazowieckim,