Rozpoczynamy pierwszy semestr 2023 projektu OCHOTNICY WARSZAWSCY!

Projekt skierowany jest do wszystkich osób, które organizują wolontariat w stolicy: przedstawicieli organizacji, koordynatorów, liderów. Proponowane przez nas wsparcie odpowiada na potrzeby zarówno początkujących, jak i doświadczonych koordynatorów reprezentującym różne środowiska i organizacje  oraz posiadające różne doświadczenia w zarządzaniu pracą wolontariuszy. To edukacja, wsparcie, know-how i promocja wysokich standardów. Naszą ofertę kierujemy także do lokalnych inicjatyw tj. miejsc aktywności lokalnej. Współpracujemy również z przedstawicielami biznesu, którzy angażują się w wolontariat.


Przygotowaliśmy dla Was:

♦  Szkolenia dla organizatorów wolontariatu (stacjonarnie na ul. Szpitalnej 5/5) ⇒ których tematyka obejmuje:

 • aspekty formalno-prawne  współpracy z wolontariuszami, tj. regulacje prawne, porozumienia, ochrona danych osobowych, czyli wszystko, co trzeba wiedzieć, by odpowiedzialnie i zgodnie z prawem angażować wolontariuszy w działania swojej organizacji
 • praktyczne aspekty współpracy z wolontariuszami tj. efektywna rekrutacja, narzędzia przydatne w zarządzaniu zespołem wolontariackim, wykorzystanie nowych technologii i w planowaniu i organizowaniu działań,
 • relacyjną stronę współpracy z wolontariuszami tj. dobra komunikacja, dbanie o zasoby wszystkich zaangażowanych w wolontariat, utrzymywanie dobrych relacji również w warunkach  stresowych i trudnych, rozwój kompetencji

8 lutego 2023, 10.00-16.00, Service Learning, jako metoda realizacji projektów wolontariackich, Prowadząca: Sylwia Bielicka

Szczegóły i formularz zgłoszeniowy znajdziecie tutaj.

1 marca 2023, godz. 10.00-14.00 – Procedury i dokumenty wdrażania wolontariatu w organizacji. Prowadząca: Agnieszka Lissowska-Lewkowicz

Szczegóły i formularz zgłoszeniowy znajdziecie tutaj.

19 kwietnia 2023, 10.00-15.00 – Jak zadbać o siebie, żeby lepiej dbać o innych?

Prowadząca: Natalia Magreta-Łupińska

Szczegóły i formularz zgłoszeniowy znajdziecie tutaj.

17 maja 2023, 10.00-14.00 – Budowanie systemu Seniors Experts za pomocą wolontariatu

Prowadząca: Agnieszka Lissowska-Lewkowicz

Szczegóły i formularz zgłoszeniowy znajdziecie tutaj

12 lipca 2023, 10.00-14.00 – Przygotowanie organizacji na przyjęcie wolontariuszy

Prowadząca: Agnieszka Lissowska-Lewkowicz

Szczegóły i formularz zgłoszeniowy znajdziecie tutaj


wizyty studyjno-branżowe ⇒ Zapraszamy warszawskich koordynatorów wolontariatu do odwiedzin w różnorodnych warszawskich instytucjach/organizacjach. Chcemy podpatrzeć jak działa wolontariat rozwinięty i dobrze zarządzany, chcemy posłuchać koordynator wolontariatu, którzy podzielą się swoim doświadczeniem z uczestnikami. W tym roku przyjmujemy zaproszenia od organizacji, które chcą podzielić się swoim doświadczeniem i pomysłami na angażowanie wolontariuszy. Spotkania przebiegają w swobodnej atmosferze i składają się z dwóch części: prezentacji gospodarza i sesji pytań i odpowiedzi.

17 marca 2023, 10.00-12.00

Armia Zbawienia jako międzynarodowa organizacja założona została w 1865 r. w Londynie. Dzisiaj jej oddziały działają w ponad 133 krajach. W Polsce służy ludziom w słowach i czynach od 2005 r. w warszawie wspieramy i pomagamy tym, którzy tego potrzebują najbardziej. Karmimy głodnych, pocieszamy smutnych i pomagamy tym, którzy nie mają środków do życia. Rozdajemy im żywność i odzież, ale również służymy doradztwem i praktyczną pomocą. To wszystko jest możliwe dzięki aktywnej pomocy wolontariuszy, którzy prowadzą korepetycje dla dzieci w świetlicy, roznoszą paczki żywnościowe dla seniorów, bawią się z dziećmi w czasie zajęć w sobotnim klubie. Ostatni rok był wyjątkowo trudny bo mieliśmy dziennie setki uchodźców z Ukrainy w naszym Punkcie Pomocy i to tylko dzięki pracy wolontariuszy udało się pomóc tak dużej liczbie osób. zapraszamy do nas, żeby dowiedzieć się więcej o nas i wolontariacie w Armii Zbawienia.

Zaprasza Oleg Samolienko, laureat III miejsca w konkursie Koordynator Roku 2020.

Szczegóły i formularz zgłoszeniowy znajdziecie tutaj.

29 marca 2023, 10.00-12.00

Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Stefana Wyszyńskiego
Mt 5,14 | Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego mieści się pod kopułą Świątyni Opatrzności Bożej na warszawskim Wilanowie. Ekspozycja główna opowiada o życiu i nauczaniu bohaterów Muzeum na tle stulecia, w którym żyli. Całość tworzy oryginalne połączenie wielkoformatowych projekcji filmowych, muzyki, archiwalnych fotografii, eksponatów i sztuki współczesnej, przez co silnie oddziałuje na emocje.
Wolontariat działa w Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego od 2018 r., czyli wspierał zespół już rok przed otwarciem ekspozycji głównej. Skupia ludzi, którym bliskie są muzealne idee i którzy są gotowi poświęcić swój wolny czas dla Muzeum. Jest to miejsce spotkań pozwalające rozwijać zainteresowania i nawiązywać przyjaźnie. Przede wszystkim to przestrzeń skupiająca wokół ważnych dla Muzeum wartości.
Wolontariusze muzeum poza codziennym wsparciem realizują wiele dużych własnych projektów m.in: sztandarowy, cykliczny „Będziesz miłował”, w którym Ochotnicy piszą biogramy kapelanów powstania warszawskiego oraz projekt „Warszawa Wyszyńskiego”, który miał na celu profesjonalne opracowanie miejsc związanych z prymasem. Od zeszłego roku wolontariusze przy wsparciu pracowników muzeum tworzą archiwum społeczne „Mój profesor Wojtyła”.
W czasie wizyty studyjnej dowiecie się m.in.:
• Jak wygląda wolontariat w instytucji kultury;
• Jak włączyć Wolontariuszy w realizowane projekt;
• W jaki sposób zwiększyć zaangażowanie Wolontariuszy.

Zaprasza Ewa Celińska-Pyśk, laureatka II miejsca w konkursie na Koordynatora Roku 2022.

Szczegóły i formularz zgłoszeniowy znajdziecie tutaj.


superwizja 

Superwizja to forma doskonalenia swojej pracy dla osób pracujących z ludźmi, możliwość rozwoju osobistego i pomoc w przeżywanych dylematach i problemach zawodowych. Celem superwizji jest rozwiązywanie trudności merytorycznych i emocjonalnych wynikających z wykonywanej pracy poprzez pogłębienie rozumienia problemu/dylematu, poszerzenie perspektywy możliwych działań, wymianę doświadczeń, możliwości wyrażenia swoich emocji i rozterek. Osoby superwizujące się rozwijają swoje umiejętności, osiągać lepsze wyniki swojej pracy, działać bardziej profesjonalnie. Wszystko co dzieje się w obrębie grupy jest objęte tajemnicą, doświadczony superwizor zapewnia profesjonalny i skuteczny przebieg spotkań a możliwość kontaktu z innymi koordynatorami wolontariatu pozwala zaczerpnąć z doświadczeń.

Współpracujesz z wolontariuszami? Organizujesz ich pracę? Spotykasz się z różnymi, trudnymi sytuacjami, w których nie wiesz jak postąpić? Masz czasami wątpliwości co do granic i zadań w Twojej roli? Zastanawiasz się co i jak zmienić?
Jeśli na powyższe pytania odpowiadasz twierdząco – zapraszamy na SUPERWIZJĘ DLA OSÓB KOORDYNUJĄCYCH PRACĘ WOLONTARIUSZY

Superwizja to:
• możliwość dostania odpowiedzi na nurtujące Cię pytania
• okazja do wymiany wiedzy i doświadczeń z innymi osobami pełniącymi tę samą rolę
• szansa otrzymania wsparcia i wzmocnienia w pełnionej roli

SUPERWIZJA DLA OSÓB KOORDYNUJĄCYCH PRACĘ WOLONTARIUSZY cykl 4 sesji odbywających się raz w miesiącu od marca do czerwca 2023, online, w grupie do 8 osób. Grupa superwizyjna ma charakter zamknięty czyli od pierwszego do ostatniego spotkania uczestniczą w niej te same osoby. Dzięki takiej formule można poczuć się komfortowo i bezpiecznie, analizować omawiane sytuacje, wymieniać się doświadczeniami, dostawać i dawać wsparcie osobom w podobnej roli.

Superwizję prowadzi Monika Bełdowska od blisko 20 lat związana z Centrum Wolontariatu, mająca doświadczenie w tworzeniu i realizowaniu projektów z udziałem wolontariuszy, od kilku lat superwizująca osoby koordynujące ich pracę.

Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy.

Zgłoszenie dotyczy udziału w całym cyklu, czyli w 4 spotkaniach:
I spotkanie – 8.03.2023
II spotkanie – 12.04.2023
III spotkanie – 10.05.2023
IV spotkanie – 14.06.2023
Za każdym razem jest to środa. Godziny superwizji: 9.00-10.30. Spotkania mają miejsce online na platformie ZOOM, pod wcześniej otrzymanym linkiem.


promocja dobrych praktyk

* konkurs „Pokaż się dobrej strony” ⇒ Konkurs dla organizatorów wolontariatu, którego celem jest zachęcenie do ciekawego i właściwego formułowania i prezentowania ofert pracy dla wolontariuszy. Warto będąc organizacją warszawską zarejestrować się na portalu ochotnicy.waw.pl, korzystać z jego funkcjonalności i umieszczać na nim swoje ogłoszenia rekrutacyjne dla wolontariuszy. Wolontariacka społeczność stolicy już wie, że ogłoszenia tam umieszczane są ciekawe i sprawdzone. Chcąc promować dobre praktyki współpracy z wolontariuszami, w których ważne jest komunikowanie naszych oczekiwań tak samo jak odpowiadanie na oczekiwania potencjalnych wolontariuszy, będziemy pokazywać najlepsze oferty wolontariatu w stolicy. Ogłoszenie rekrutacyjne to pierwsze spotkanie wolontariusza z organizacją!

W konkursie biorą udział wszystkie ogłoszenia zamieszczane na portalu www.ochotnicy.waw.pl.: w każdym kwartale wybierać będziemy 3 finalistów. Wszyscy “kwartalni” finaliści, spotkają się w “rocznym finale”. Spośród nich wybierzemy laureatów I, II, III miejsca, których nagrodzimy dyplomami.

Ogłoszenie wyników nastąpi 8 grudnia 2023 w czasie gali Dnia Koordynatora.

* konkurs „Koordynator Roku” ⇒ Konkurs dna najlepszego koordynatora wolontariatu w Warszawie. Celem konkursu jest promowanie osób, które wzorowo organizują pracę wolontariuszy. Chodzi o zwrócenie uwagi na kluczową rolę jaką we współpracy z wolontariuszami odgrywana praca koordynatora wolontariatu. Poprzez wybór najlepszych koordynatorów – organizatorów wolontariatu pokażemy kluczową rolę koordynatora wolontariatu dla rozwoju organizacji. Zależy nam na podnoszeniu prestiżu tego stanowiska, promowaniu dobrych wzorców i tworzeniu przestrzeni do dziękowania koordynatorom i świętowania ich sukcesów.. W ramach konkursu wyłonimy najlepszych organizatorów wolontariatu współpracujących z wolontariuszami w Warszawie. kandydatów mogą zgłaszać zarówno wolontariusze, jak i inne osoby z organizacji, współpracownicy, szefowie. Można nawet zgłosić się samemu!

Zgłoszenia przez formularz.

Nadsyłanie zgłoszeń trwa przez cały rok do 26 listopada 2023. 

Ogłoszenie wyników nastąpi po 8 grudnia 2023, w czasie gali Dnia Koordynatora.


Festiwal Ochotników Warszawskich

Serdecznie zapraszamy na kolejną edycję Festiwalu Ochotników Warszawskich!

Tematem przewodnim tegorocznego Festiwalu będą trudności i wyzwania w codziennej pracy koordynatora wolontariatu. Chcemy szczerze porozmawiać o tym, z czym mierzymy się na co dzień w naszych działaniach. O tym jakie przeszkody napotykamy w naszych organizacjach, zespołach, w relacjach z wolontariuszami. Będzie mowa o work life balance (lub jego braku), trudnych relacjach w zespole i nie zawsze idealnych szefach, a także problemach we współpracy z wolontariuszami, ciężkich decyzjach rekrutacyjnych i sytuacjach w naszych wolontariackich zespołach, na które czasami nie jesteśmy przygotowani.

Podczas Warszawskiej Debaty Wolontariackiej zaproszeni goście przedstawią swoje przykłady takich sytuacji i powiedzą, jak sobie z nimi radzą.

Jednocześnie spróbujemy wzmocnić się i pokazać sposoby/narzędzia radzenia sobie z, przynajmniej niektórymi, wyzwaniami. Temu posłużą stoliki eksperckie w formule mini warsztatów.

Ponadto oferujemy przestrzeń na luźne rozmowy przy poczęstunku, bo to najlepszy pomysł na sieciowanie i wymianę doświadczeń.

2 czerwca 2023 r., godz. 11.00-15.00

Pałacyk Konopackiego na Pradze, ul. Strzelecka 11/13, wejście od ul. Środkowej

Zapraszamy do ZAPISÓW

Program:

 • 11.00 – powitanie, Agnieszka Lissowska-Lewkowicz, Prezes Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu, Antoni Morawski Kierownik Zespołu Rozwoju Wolontariatu Centrum Komunikacji Społecznej
 • 11.15 – debata „Trudności i wyzwania w codziennej pracy koordynatora wolontariatu”

prowadzi: Katarzyna Osior-Szot

Nasza prowadząca to ekspertka Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu, menedżerka projektów społecznych, trenerka i szkoleniowiec. Jako koordynatorka wolontariatu prowadziła wolontariat różnego rodzaju: w kulturze, młodzieżowy, kryzysowy podczas pandemii, pracowniczy. Należy do Polskiego Stowarzyszenia Mentoringu, jest również jedną z pomysłodawczyń i organizatorek programu mentoringowego dla koordynatorów wolontariatu i CSR. Jej drugą miłością zawodową jest język – jako ekspertka Fundacji Języka Polskiego szkoli z upraszczania języka specjalistycznego i efektywnej komunikacji międzyludzkiej.

uczestniczą:

Gabriela Halakiewicz, Fundacja Gajusz

Poznajcie pedagoga społecznego, doradcę zawodowego i społecznego, arteterapeutę. Doświadczenie zdobywała w Domu Dziecka (16,5 roku), w Fundacji Gajusz (11,5 roku) jako koordynator wolontariatu, w Fundacji Robinson Crusoe (13 lat) wspierając w usamodzielnieniu wychowanków pieczy zastępczej; w Centrum Wspierania Rozwoju (rok) prowadząc superwizja dla mentorów. Obecnie od 5 lat konsultant i współtwórca kampanii społecznej “Rodzina Jest dla Dzieci” w Centrum Administracyjnym Pieczy Zastępczej, od 3 lat współtworzy Fundację DOBROdzieje się. Praktycznie, w każdym z obszarów pracuje z Wolontariuszami, koordynuje ich pracę i wspiera działania.

Kinga Wojaczek, Stowarzyszenie Innowacji Społecznych „Mary i Max”

Przedstawiamy Wam psycholożkę, prezeskę i współzałożycielkę Stowarzyszenia Innowacji Społecznych „Mary i Max”. Od 2012 r. wymyśla, bada i wdraża innowacje wspierające osoby w spektrum autyzmu w Polsce. Autorka programu Autilius Wspólna Uwaga, współtwórczyni i koordynatorka Wolontariatu Koleżeńskiego „Mary i Max”, współtwórczyni programu dla szkół podstawowych – Tutoringu Koleżeńskiego. Aktualnie zaangażowana w adaptację i wdrożenie programu warsztatów umiejętności społecznych PEERS. Działa na pograniczu badań i praktyki. Badawczo związana z Wydziałem Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego

Michał Senk, Centrum Myśli Jana Pawła II

Naszym Panelistą jest Dyrektor Centrum Myśli Jana Pawła II, Funkcję tę pełni od 2017, ale w Centrum pracuje od roku 2008. Wcześniej odpowiedzialny za projekty badawcze, edukacyjne i społeczne. Z ramienia warszawskiego ratusza przewodniczył grupie roboczej ds. organizacji Światowych Dni Młodzieży w Warszawie w 2016 r. Był członkiem Zespołu zadaniowego odpowiedzialnego za organizację w Warszawie obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Z wykształcenia politolog, ukończył podyplomowe studia menedżerskie z zarządzania zasobami ludzkimi. Jest także trenerem umiejętności liderskich w ramach projektu Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Od 1998 instruktor harcerski, był także Instruktorem Wydziału Zagranicznego Głównej Kwatery ZHP.

 • 12.30-14.00 – stoliki eksperckie– prawo pracy w NGO, Anna Eljasik
  • Rodzaje umów o pracę
  • Różnice między umową o pracę a umową zlecenie
  • Rozwiązanie umowy o pracę
  • Rozwiązania dotyczące niestandardowych czasów pracy i nadgodzin

  – work life balance koordynatora wolontariatu, Piotr Thieme

  • Umiejscowienie koordynatora wolontariatu w strukturze organizacji
  • Szczegółowy zakres obowiązków koordynatora wolontariatu
  • Wsparcie organizacyjne od zespołu

  – koordynator wolontariatu a trudne relacje z wolontariuszami, Katarzyna Osior-Szot

  • Jak znaleźć dobry balans między przyjacielskimi relacjami z wolontariuszami a wymaganiem i egzekwowaniem pracy?
  • Jak wspierać wolontariuszy, nie nadużywając przy tym własnych sił?
  • Jak skutecznie pracować z wolontariuszami z różnymi potrzebami i możliwościami percepcyjnymi?
 • 14.00 – poczęstunek

Dzień Koordynatora ⇒ nasze święto kiedy chcemy spotkać się i podziękować koordynatorom wolontariatu oraz posumowanie roku. Wydarzeniu towarzyszy debata oraz finał dwóch konkursów „Pokaż się z dobrej strony” oraz  „Koordynator Wolontariatu Roku”

Kiedy: 8 grudnia 2023 r.

Więcej informacji w drugiej połowie roku.


Punkt Konsultacyjny ⇒ Poradnictwo jest to możliwość indywidualnych pogłębionych rozmów z doświadczonym na konkretne tematy/zagadnienia w zakresie funkcjonowania wolontariatu najbardziej nurtujące daną organizację, np. zagadnienia formalnoprawne, organizacja pracy wolontariuszy, zasady współpracy z wolontariuszami – tzw. standardy, budowanie relacji, konkretne trudne przypadki. Można też przedyskutować swój pomysł na jakieś działanie, otrzymać wsparcie w doprecyzowaniu założeń, sporządzeniu dokumentów, poszukaniu finansowania. Doradztwo będzie realizowane osobiście, za pomocą spotkań online, telefonicznie, mailowo – w sposób najbardziej dla Was dogodny. Umówić można się po szkoleniu lub innym wydarzeniu, poprzez kontakt na maila: wolontariat@wolontariat.org.pl, telefonicznie na nr: 573 411 733. Ekspert dyżuruje dyżury w każdy wtorek i piątek, w godz. 10:00-14:00

Konsultacje i porady udzielane są stale: zapisy pod nr. 573 411 733

 • w siedzibie Centrum Wolontariatu;
 • zdalnie:

– online na platformie zoom – po otrzymaniu linka,

– mailowo: wolontariat@wolontariat.org.pl,

–  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Infolinia – 514 777 399 – dzwoniąc na podany numer można uzyskać informacje nt. wolontariatu, różnych aspektów współpracy z wolontariuszami, wydarzeń i ofert wolontariackich w stolicy.


Koordynator projektu: Agnieszka Lissowska-Lewkowicz

Kontakt: tel.  514 777 399, e-mail: lissowska@wolontariat.org.pl

O zmianach w planowanych terminach będziemy informować na bieżąco również na naszym fanpage’u na profilu Facebookowym.

Wydarzenia są realizowane we współpracy miasta stołecznego Warszawy i Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu, jako część działania „Wsparcie organizatorów wolontariatu”, realizowanego w ramach miejskiego projektu „Ochotnicy warszawscy”.

ZAPOZNAJ SIĘ Z INFORMACJĄ O ZGODZIE NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU – TUTAJ

Aby być z nami na bieżąco zapraszamy tutaj: