Rozpoczynamy kolejną edycję projektu OCHOTNICY WARSZAWSCY!

Projekt skierowany jest do wszystkich osób, które organizują wolontariat w stolicy: przedstawicieli organizacji, koordynatorów, liderów. Proponowane przez nas wsparcie odpowiada na potrzeby zarówno początkujących, jak i doświadczonych koordynatorów reprezentującym różne środowiska i organizacje  oraz posiadające różne doświadczenia w zarządzaniu pracą wolontariuszy. To edukacja, wsparcie, know-how i promocja wysokich standardów. Naszą ofertę kierujemy także do lokalnych inicjatyw tj. miejsc aktywności lokalnej. Współpracujemy również z przedstawicielami biznesu, którzy angażują się w wolontariat.

Zapisy na większość wydarzeń odbywają się poprzez formularze zgłoszeniowe aktywowane na każdego z wydarzeń na 4 tygodnie przed terminem podanym w kalendarium oraz przy informacjach o danym wydarzeniu.

Zapisy do udziału w procesie mentoringu oraz superwizji odbywają się poprzez wysłanie formularza, który dostępny jest poniżej, przy charakterystyce tych działań. Formularz należy wypełnić i odesłać do koordynatorki projektu na adres: lissowska@wolontariat.org.pl.


Przygotowaliśmy dla Was:

♦  Szkolenia dla organizatorów wolontariatu ⇒ których tematyka obejmuje:

 • aspekty formalno-prawne  współpracy z wolontariuszami, tj. regulacje prawne, porozumienia, ochrona danych osobowych, czyli wszystko, co trzeba wiedzieć, by odpowiedzialnie i zgodnie z prawem angażować wolontariuszy w działania swojej organizacji
 • praktyczne aspekty współpracy z wolontariuszami tj. efektywna rekrutacja, narzędzia przydatne w zarządzaniu zespołem wolontariackim, wykorzystanie nowych technologii i w planowaniu i organizowaniu działań,
 • relacyjną stronę współpracy z wolontariuszami tj. dobra komunikacja, dbanie o zasoby wszystkich zaangażowanych w wolontariat, utrzymywanie dobrych relacji również w warunkach  stresowych i trudnych, rozwój kompetencji

28 marca 2022 r., godz. 10:00-14:00 – „Między młotem a kowadłem – kim być, gdy wszyscy czegoś od Ciebie chcą i jak pozostać w tym sobą”, Prowadząca: Katarzyna Osior-Szot.

21 lipca 2022 r., 10:00-14:00 – „Realizacja wolontariackich projektów młodzieżowych zgodnie z metodyka Service Learning”, Prowadząca: Agnieszka Lissowska-Lewkowicz.

Formularz zgłoszeniowy

Service Learning to metoda zdobywania wiedzy i umiejętności przez społeczne zaangażowanie. Service-learning łączy sensowne zaangażowanie społeczne na rzecz społeczności lokalnej z edukacją. Może być promowany zarówno w edukacji formalnej, jak i nieformalnej lub jako połączenie ich obydwu. Service-learning jest strategią nauczania i uczenia się, w której proces uczenia się odbywa się poprzez ukierunkowane działanie społeczne, poddawane refleksji. Tutor/nauczyciel i młody człowiek ustalają cele rozwojowe do osiągnięcia przez działania społeczne (będące odpowiedzą na zbadane wcześniej potrzeby społeczności lokalnej), a następnie nauka odbywa się przez refleksję na temat zdobytych doświadczeń, prowadzoną przez tutora/nauczyciela. Service-learning koncentruje się zarówno na działaniu, korzystnym dla społeczności, jak i na korzyściach edukacyjnych, które płyną z tego działania dla osoby je podejmującej. Service-learning ma charakter obustronny – wzajemny, co oznacza, że społeczność lokalna otrzymuje coś, czego potrzebuje, a osoba, która podejmuje działanie na rzecz innych, zdobywa nową wiedzę i kompetencje.

Ważnym elementem w realizacji projektów metodą Service-learning jest również przywództwo młodzieży. Młodzi ludzie powinni sprawdzić, jakie są potrzeby lokalnej społeczności, znaleźć sposób na rozwiązanie problemu lub jego zmniejszenie oraz zdecydować, co i jak należy zrobić. Potrzebują wsparcia tutora/nauczyciela, to oni jednak powinni wziąć na siebie główną odpowiedzialność za projekt, czuć się jego autorami i przejąć przywództwo. Rola tutora/nauczyciela w projekcie realizowanym zgodnie z tą metodą polega na wyznaczeniu celów edukacyjnych i prowadzeniu procesu refleksji w trakcie całego projektu – zadawaniu pytań na temat tego, co się dzieje, czego można się nauczyć i jak, co należy poprawić, co było trudne i jak to ułatwić itp. Tutor/nauczyciel powinien pomagać uczestnikom w poszukiwaniu rozwiązań, ale nie powinien im ich podsuwać ani wykonywać zadań za nich.


mentoring ⇒ Proces mentoringu to wyjątkowa forma indywidualnego szkolenia, prowadzonego w partnerskiej współpracy z mentorem – doświadczonym koordynatorem wolontariatu, na terenie jego placówki, z wykorzystaniem jego doświadczenia i wypracowanych procedur i pomysłów. Proces trwa 4-8 godzin, w zależności od założonych potrzeb. Uczestnik dzięki pracy z ekspertem może podnieść swoje kompetencje, zdobyć umiejętności potrzebne do lepszego organizowania wolontariatu. Pary dobierane są na podstawie zgłoszonych potrzeb, problemów do przepracowania, z uwzględnieniem doświadczenia Mentora, charakteru wolontariatu w jego placówce, branży itp. W czasie spotkań można zobaczyć jak inni prowadzą dokumentację, sporządzają procedury, przygotowują działania, motywują wolontariuszy, rozwiązują sytuacje trudne, świętują sukcesy. Spotkania będą się odbywać online na platformie zoom lub w sposób hybrydowy. Rekrutacja trwa cały rok, aż do wykorzystania puli. W 2022 r. planujemy4 procesy mentoringowe.


wizyty studyjno-branżowe ⇒ Zapraszamy warszawskich koordynatorów wolontariatu do odwiedzin w różnorodnych warszawskich instytucjach/organizacjach. Chcemy podpatrzeć jak działa wolontariat rozwinięty i dobrze zarządzany, chcemy posłuchać koordynator wolontariatu, którzy podzielą się swoim doświadczeniem z uczestnikami. W tym roku gościć nas będą organizacje pracujące w innowacyjny sposób na rzecz dzieci oraz warszawskie instytucje kultury, które na świeżo wdrożyły wolontariat i chcą pokazać ten proces. Spotkania przebiegają w swobodnej atmosferze i składają się z dwóch części: prezentacji gospodarza i sesji pytań i odpowiedzi. W pierwszym półroczu zapraszamy online, również ze względu na charakter samego wolontariatu.

⇒ 19 maja 2022 r., 12:00-13:30 Fundacja K.I.D.S.

FORMULARZ REJESTRACYJNY

Fundacja K.I.D.S. Klub Innowatorów Dziecięcych Szpitali powstała, by zmieniać szpitale w przyjazne szpitale przyszłości. Wprowadza do nich innowacje i nowe technologie. Nasze działania opierają się na wolontariacie kompetencyjnym. Wolontariusze dają nam nie tylko czas, ale przede wszystkim swoje umiejętności. Project manager zarządza projektem, badacz – bada, a marketingowiec zajmuje się marketingiem. Nie tylko zmieniają szpitale na dobre, ale też, przy okazji, rozwijają swoje umiejętności zawodowe i rozbudowują sieć kontaktów. A jednocześnie sprawiają, że możemy realizować innowacyjnie projekty praktycznie za darmo.

Zaprasza Ola Wysocka, która z Fundacją K.I.D.S. związana jest od września 2019 czyli prawie od początku jej istnienia. Pełni rolę Dyrektora Operacyjnego czyli etatowego “ogarniacza”.  Z wykształcenia socjolożka, pracowała m.in. w szkole międzynarodowej, korporacji farmaceutycznej, na kontrakcie naftowym w Libii i prowadziła kawiarnię. Prywatnie mama 12-letniego Maćka i 9-letniej Kaliny, którzy również od początku są zaangażowani w K.I.D.S.-owe działania. W wolnych chwilach prowadzi bloga podróżniczego, fotografuje i podróżuje kamperem.

⇒ 19 lipca 2022 r., 12:00-14:00 – Muzeum Historii Polski – wolontariat w budowie 

FORMULARZ REJESTRACYJNY

Od czego tak naprawdę zacząć przygodę z tworzeniem wolontariatu w instytucji? Czy miejsce wolontariatu i koordynatora w całej strukturze jest istotne i dlaczego? Jak przygotować instytucję i pracowników na współpracę z ochotnikami? Z kim i jak pracować nad ofertą zadań dla wolontariuszy? Na te oraz inne pytania, które wybrzmią podczas dyskusji odpowiemy sobie podczas wizyty studyjnej w Muzeum Historii Polski – nowo powstającej, największej instytucji muzealnej w Polsce, która już wkrótce zaprosi zwiedzających do stałej siedziby na warszawskiej Cytadeli.

Spotkanie dla koordynatorów wolontariatu odbędzie się 19 lipca (g.12.00-14.00) stacjonarnie w tymczasowej siedzibie przy ul. Mokotowskiej 33/35.

Zaprasza Joanna Garsztka. Doświadczona koordynatorka wolontariatu w muzeach i przy wydarzeniach kulturalnych. Przez lata koordynowała pracę setek wolontariuszy zaangażowanych w akcję społeczno-edukacyjną Żonkile, tworzyła Centrum Wolontariatu w Muzeum POLIN, zarządzała zespołem wolontariuszy przy festiwalach filmowych. Obecnie zajmuje się tworzeniem wolontariatu w nowo powstającym Muzeum Historii Polski. Brała udział w charakterze eksperta w Festiwalach Wolontariatu, była również prelegentką podczas konferencji i debat dotyczących wolontariatu, prowadziła szkolenia dla koordynatorów, a także działania mentorskie dzieląc się swoim doświadczeniem i dobrymi praktykami. W ramach pracy dyplomowej stworzyła również Profil kompetencyjny koordynatora wolontariatu.

superwizje ⇒ to forma doskonalenia swojej pracy dla osób pracujących z ludźmi, możliwość rozwoju osobistego i pomoc w przeżywanych dylematach i problemach zawodowych. Celem superwizji jest rozwiązywanie trudności merytorycznych i emocjonalnych wynikających z wykonywanej pracy poprzez pogłębienie rozumienia problemu/dylematu, poszerzenie perspektywy możliwych działań, wymianę doświadczeń, możliwości wyrażenia swoich emocji i rozterek. Osoby superwizujące się rozwijają swoje umiejętności, osiągać lepsze wyniki swojej pracy, działać bardziej profesjonalnie. Wszystko co dzieje się w obrębie grupy jest objęte tajemnicą, doświadczony superwizor zapewnia profesjonalny i skuteczny przebieg spotkań a możliwość kontaktu z innymi koordynatorami wolontariatu pozwala zaczerpnąć z doświadczeń.

Zgłoszenie dotyczy udziału w całym cyklu, czyli w 4 spotkaniach:
I spotkanie – 19 maja 2022 r., online, godz. 10:00-11:30
II spotkanie – 9 czerwca 2022 r., online, godz. 10:00-11:30
III spotkanie – 15 czerwca 2022 r., online, godz. 9:00-10:30
IV spotkanie – 30 czerwca 2022 r., online, godz. 10:00-11:30

Można zgłaszać się tradycyjnie poprzez FORMULARZ ELEKTRONICZNY.


 • Projekt konkursowy

„Projekt konkursowy – Dofinansowanie i rozwój programu wolontariatu w warszawskich organizacjach pozarządowych” skierowany jest zarówno do organizacji, które współpracują już z wolontariuszami, jak i do tych, które chcą taką przygodę rozpocząć. Do udziału w Projekcie zapraszamy organizacje pozarządowe, które działają na terenie Warszawy, i które nie brały wcześniej udziału w otwartych konkursach ofert przeprowadzanych przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy na „Tworzenie i rozwijanie wewnętrznych programów wolontariatu w organizacjach pozarządowych”, realizowanych ze środków projektu „Ochotnicy warszawscy”.

Organizacje, które wyślą zgłoszenia do udziału w Projekcie i zakwalifikują się do etapu realizacyjnego będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości 5 000 zł brutto na realizację działań, które pomogą im rozwijać wolontariat (np. zorganizowanie warsztatu dla wolontariuszy podnoszącego ich kompetencje, zakup gadżetów/koszulek/materiałów dla wolontariuszy, zorganizowanie wydarzenia dla wolontariuszy lub we współpracy z nimi itp.). Ponadto Organizacje uczestniczące w projekcie będą mogły we współpracy z ekspertami stworzyć od podstaw profesjonalny Program współpracy z wolontariuszami lub dokonać ewaluacji posiadanego przez organizację programu. Praca nad Programem pozwoli zaangażowanym Organizacjom wykonać analizę posiadanych zasobów  i potrzeb w zakresie organizacji i rozwoju wolontariatu. Organizacje wspólnie z ekspertem postarają się określić misję i wizję wolontariatu, jego miejsce w strukturze organizacji, a także zbudować profil wolontariusza. Dokument, który powstanie będzie również precyzował zasady promocji, rekrutacji a także komunikacji z wolontariuszami, sposoby motywowania ich, czy ewaluacji ich pracy.

Spośród nadesłanych przez Organizacje zgłoszeń kapituła konkursowa wyłoni maksymalnie 8 organizacji pozarządowych, które przedstawią najciekawsze pomysły  na działanie rozwijające wolontariat. Zwycięskie organizacje będą mogły zrealizować działanie ze środków Projektu oraz stworzyć we współpracy z ekspertami profesjonalny Program wolontariatu w swojej organizacji.

 Jak się zgłosić?

Co będziemy oceniać (w ramach zaproponowanych w Formularzu działań)?

 • celowość działań,
 • adekwatność działań,
 • wpływ działań na rozwój wolontariatu,
 • realność przedsięwzięcia,
 • trwałość osiągniętych efektów

Potrzebujesz więcej informacji?

 • w razie wątpliwości i pytań dotyczących wypełnienia Formularza lub warunków udziału w Projekcie prosimy o kontakt mailowy konkurs@wolontariat.org.pl lub pod numerem telefonu +48 502 306 399

promocja dobrych praktyk

* konkurs „Pokaż się dobrej strony” ⇒ Głównym celem konkursu jest zachęcanie do korzystania ze wsparcia wolontariuszy i promocji standardów współpracy z wolontariuszami. Chcemy zachęcić wszystkich organizatorów, by angażowali wolontariuszy w swoje działania i tworzyli przestrzeń do rozwoju wolontariatu.

Warto będąc organizacją warszawską zarejestrować się na portalu ochotnicy.waw.pl, korzystać z jego funkcjonalności i umieszczać na nim swoje ogłoszenia rekrutacyjne dla wolontariuszy. Wolontariacka społeczność stolicy już wie, ze ogłoszenia tam umieszczane są ciekawe i sprawdzone. Chcąc promować dobre praktyki współpracy z wolontariuszami, w których ważne jest komunikowanie naszych oczekiwań tak samo jak odpowiadanie na oczekiwania potencjalnych wolontariuszy będziemy promować najlepsze oferty wolontariatu w stolicy. Ogłoszenie rekrutacyjne to pierwsze spotkanie wolontariusza z organizacją!

Konkurs składa się z czterech edycji kwartalnych: zimowej, wiosennej, letniej oraz jesiennej, w trakcie których zostaną wyłonione po 3 wyróżniające się oferty. Następnie spośród 12 wyróżnionych ofert w rocznym finale konkursu wybrane zostaną trzy najlepsze, a ich autorzy będą uhonorowani przez kapitułę konkursu za zdobycie I, II i III miejsca podczas grudniowego Dnia Koordynatora Wolontariatu.

Konkurs trwa od 1 stycznia 2022 r. do 20 listopada 2022 r.
REGULAMIN KONKURSU

* konkurs „Koordynator Roku” ⇒ Konkurs dna najlepszego koordynatora wolontariatu w Warszawie. Celem konkursu jest promowanie osób, które wzorowo organizują pracę wolontariuszy. Chodzi o zwrócenie uwagi na kluczową rolę jaką we współpracy z wolontariuszami odgrywana praca koordynatora wolontariatu. Poprzez wybór najlepszych koordynatorów – organizatorów wolontariatu pokażemy kluczową rolę koordynatora wolontariatu dla rozwoju organizacji. Zależy nam na podnoszeniu prestiżu tego stanowiska, promowaniu dobrych wzorców i tworzeniu przestrzeni do dziękowania koordynatorom i świętowania ich sukcesów.. W ramach konkursu wyłonimy najlepszych organizatorów wolontariatu współpracujących z wolontariuszami w Warszawie. kandydatów mogą zgłaszać zarówno wolontariusze, jak i inne osoby z organizacji, współpracownicy, szefowie. Można nawet zgłosić się samemu!

Nadsyłanie zgłoszeń trwa przez cały rok do 28 listopada 2022. 


Festiwal Wolontariatu ⇒ po raz pierwszy od dwóch lat warszawskie święto wolontariatu odbędzie się na żywo!

Kiedy: 10 czerwca 2022 r., godz. 10.00-14.30

Gdzie: Multimedialna Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży XXXI na Mokotowie, ul. Tyniecka 40a

Zapraszamy do ZAPISÓW

Co nas czeka?

Warsztaty „Jak efektywnie promować wydarzenia społeczne”.

 • Jak dotrzeć do mediów, nawiązać relacje i zbudować bazę przydatnych kontaktów, prowadzi Katarzyna Supeł-Zaboklicka, dziennikarka radiowo-telewizyjna

lub

 • W jaki sposób przygotować i napisać profesjonalny komunikat prasowy, prowadzi Donata Chruściel, dziennikarka, filmoznawczyni, specjalistka ds. PR

Debata: Czy wolontariat wymaga redefinicji? Nowe oblicza zaangażowania społecznego, w której wezmą udział:

Karolina Zdrodowska, Dyrektorka Koordynatorka ds. przedsiębiorczości i dialogu społecznego, Urząd m.st. Warszawy

Katarzyna Sawko, koordynator wolontariatu Fundacja Polskie Forum Migracyjne

Marcin Dumieński, członek zarządu Fundacja Rozwoju Kinematografii.

Debatę poprowadzi: Elżbieta Baranowska-Pytko, ekspertka Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu, specjalistka ds. projektów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

Prezentacje dobrych praktyk:

Multimedialna Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży, Zuzanna Mrozik

Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, Marzena Karczmarczyk

Muzeum Narodowe, Sylwia Bielicka


Dzień Koordynatora ⇒ nasze święto kiedy chcemy spotkać się i podziękować koordynatorom wolontariatu oraz posumowanie roku. Wydarzeniu towarzyszy debata oraz finał dwóch konkursów „Pokaż się z dobrej strony” oraz  „Koordynator Wolontariatu Roku”


Punkt Konsultacyjny ⇒ Poradnictwo jest to możliwość indywidualnych pogłębionych rozmów z doświadczonym na konkretne tematy/zagadnienia w zakresie funkcjonowania wolontariatu najbardziej nurtujące daną organizację, np. zagadnienia formalnoprawne, organizacja pracy wolontariuszy, zasady współpracy z wolontariuszami – tzw. standardy, budowanie relacji, konkretne trudne przypadki. Można też przedyskutować swój pomysł na jakieś działanie, otrzymać wsparcie w doprecyzowaniu założeń, sporządzeniu dokumentów, poszukaniu finansowania. Doradztwo będzie realizowane osobiście, za pomocą spotkań online, telefonicznie, mailowo – w sposób najbardziej dla Was dogodny. Umówić można się po szkoleniu lub innym wydarzeniu, poprzez kontakt na maila: wolontariat@wolontariat.org.pl, telefonicznie na nr: 573 411 733. Ekspert dyżuruje dyżury w każdy wtorek i piątek, w godz. 10:00-14:00

Konsultacje i porady udzielane są stale: zapisy pod nr. 573 411 733

 • w siedzibie Centrum Wolontariatu;
 • zdalnie:

– online na platformie zoom – po otrzymaniu linka,

– mailowo: wolontariat@wolontariat.org.pl,

–  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Infolinia – 514 777 399 – dzwoniąc na podany numer można uzyskać informacje nt. wolontariatu, różnych aspektów współpracy z wolontariuszami, wydarzeń i ofert wolontariackich w stolicy.


Koordynator projektu: Agnieszka Lissowska-Lewkowicz

Kontakt: tel.  514 777 399, e-mail: lissowska@wolontariat.org.pl

O zmianach w planowanych terminach będziemy informować na bieżąco również na naszym fanpage’u na profilu Facebookowym.

Działanie dla organizatorów wolontariatu realizowanego w ramach miejskiego projektu “Ochotnicy warszawscy” .

ZAPOZNAJ SIĘ Z INFORMACJĄ O ZGODZIE NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU – TUTAJ

O zeszłorocznym Festiwalu Wolontariatu czytaj poniżej:

Kolejna edycja Festiwalu Ochotników Warszawskich już za nami. W tym roku tematem przewodnim był wolontariat nieoczywisty – zachęcaliśmy organizatorów, by tworzyć oferty wolontariackie wspierające organizacje lub instytucje na wielu płaszczyznach, bo wolontariat, to nie tylko działaniach kojarzone z główną misją organizacji. Możliwości ochotniczych działań jest wiele i są one bardzo zróżnicowane.

Festiwal rozpoczęliśmy akcją edukacyjną w przestrzeni miejskiej „Pies przewodnik – wstęp bez przeszkód!”. Nasi wolontariusze dotarli do ponad 150 miejsc w Warszawie z informacją  o prawie osób z psami przewodnikami oraz psami uczącymi się do przebywania w obiektach użyteczności publicznej. Ochotnicy rozmawiali z pracownikami i wręczali im broszury informacyjne. Wcześniej wolontariusze uczestniczyli w szkoleniu przygotowanym we współpracy z Fundacją Pies Przewodnik na temat pracy psów przewodników, uprawnień osób z psami przewodnikami i psów będących w trakcie szkolenia oraz podstaw savoir-vivre relacjach z osobami z niepełnosprawnością narządu wzroku.

Drugi dzień Festiwalu rozpoczęliśmy od Warszawskiej Debaty Wolontariackiej , w której udział wzięli – Agata Dobrowolska z Fundacji Academia Iuris,  Olimpia Pordes –Nathan z Fundacji Big Brother Big Sister Poland, Paweł Grabowski z firmy Mondelez Polska oraz Katarzyna Osior – Szot ze Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu.

Zaproszeni goście rozmawiali o tym, jaka jest „Rola wolontariatu w budowaniu kariery zawodowej i osobistej” . Paweł Grabowski mówił, że wolontariat daje możliwość nabywania kompetencji tj. umiejętność pracy w zespole, zarzadzania wizją i celem, czy praktycznego radzenia sobie z problemem ale też niesie niewątpliwą wartość – możliwość robienie czegoś dla innych, a społeczne zaangażowanie pracowników jest też coraz częściej doceniane przez pracodawców. Olimpia Pordes-Nathan zwróciła uwagę, że dzięki wolontariackiemu zaangażowaniu okazuje się, że możemy „zarabiać” nie tylko w materialnej walucie. Umiejętności, zebranie nowych doświadczeń, skonfrontowanie się z innością to olbrzymia wartość, którą daje wolontariat. Potwierdziła to też Agata Dobrowolska mówiąc, że wolontariat może być bezpiecznym „poligonem doświadczalnym” rozwoju osobistego i kształtowania kompetencji społecznych. Paneliści zwrócili też uwagę na rafy, które mogą napotkać ochotnicy tj. trudności z pogodzeniem wymagań czasowych  życia prywatnego, zawodowego i wolontariackiego. Dużą rolę może spełnić tu koordynator wolontariatu ustalając granice bezpiecznego zaangażowania ochotników, by był on na optymalnie stałym i wysokim poziomie.

Zachęcamy do wysłuchania i obejrzenia debaty :)

Po debacie przyszedł czas na dwudniowe warsztaty dla organizatorów wolontariatu: „Mural – praktyczne narzędzie prowadzenia spotkań online” oraz „Skąd brać pomysły do działania? Warsztat o kreatywnej pracy zespołowej”.

Na zakończenie koordynatorzy wzięli udział w webinarze „Odkryj e-wolontariat i efektywnie współpracuj z wolontariuszami na odległość!”.

Przez trzy festiwalowe dni mogliśmy też poznawać ciekawe, nieoczywiste projekty wolontariackie.   Swoimi pomysłami na dobry i różnorodny wolontariat podzieliły się przedstawicielki Fundacji Vis Maior, Wolskiego Centrum Kultury i Fundacji Ocalenie.

Kolejny Festiwal za nami. Mamy nadzieję, że za rok będziemy mogli wszyscy spotkać się osobiście :) Dziękujemy za Waszą aktywną obecność!

Fotorelacja z akcji edukacyjnej „Pies przewodnik – wstęp bez przeszkód!”