Wsparcie organizatorów wolontariatu w Warszawie

Ruszyła kolejna edycją projektu „Wsparcie organizatorów wolontariatu w Warszawie”!

O zmianach w planowanych terminach będziemy informować na bieżąco również na naszym fanpage’u na FB:  wolontariat.org.pl

 Projekt skierowany jest do wszystkich osób, które organizują wolontariat w stolicy: przedstawicieli organizacji, koordynatorów, liderów. Proponowane przez nas wsparcie odpowiada na potrzeby zarówno początkujących jak i doświadczonych koordynatorów reprezentującym różne środowiska i organizacje  oraz posiadające różne doświadczenia w zarządzaniu pracą wolontariuszy. To edukacja, wsparcie, know – how i promocja wysokich standardów. Naszą ofertę kierujemy także do lokalnych inicjatyw tj. miejsca aktywności lokalnej. Współpracujemy również z przedstawicielami z  biznesu, którzy angażują się w wolontariat.

Zapisy na większość wydarzeń odbywają się poprzez formularz zgłoszeniowy aktywny na 4 tygodnie przed terminem podanym w kalendarium oraz przy informacjach o danym wydarzeniu.

Zapisy do udziału w procesie mentoringu oraz superwizji odbywają się poprzez wysłanie formularza, który dostępny jest poniżej, przy charakterystyce tych działań. Formularz należy wypełnić i odesłać do koordynatorki projektu na adres: baranowska—pytko@wolontariat.org.pl.

 

Przygotowaliśmy dla Was:


♦  szkolenia i warsztaty ⇒ których tematyka obejmuje:

*aspekty formalno – prawne  współpracy z wolontariuszami tj. regulacje prawne, porozumienia, ochrona danych osobowych czyli wszystko co trzeba wiedzieć, by odpowiedzialnie i zgodnie z prawem angażować wolontariuszy w działania  swojej organizacji

* praktyczne aspekty współpracy z wolontariuszami tj. efektywna rekrutacja, narzędzia przydatne w zarządzaniu zespołem wolontariackim, wykorzystanie nowych technologii i w planowaniu i organizowaniu działań,

*relacyjną stronę współpracy z wolontariuszami tj. dobra komunikacja, dbanie o zasoby wszystkich zaangażowanych w wolontariat, utrzymywanie dobrych relacji również w warunkach  stresowych i trudnych, rozwój kompetencji


28 kwietnia 2020 – “Jak współdziałać w rozproszonym zespole?” – zaproszenie na szkolenie praktyczne – 1 część szkolenia – szczegóły i zapisy TUTAJ

8 maja 2020 –Jak współdziałać w rozproszonym zespole?” – zaproszenie na szkolenie praktyczne- 1 część szkolenia – szczegóły i zapisy TUTAJ

20 maja 2020 – “Efektywna rekrutacja wolontariuszy” – zaproszenie na szkolenie  – szczegóły i zapisy TUTAJ

8 czerwca 2020 – “Szkolenie ABC Koordynatora wolontariatu – aspekty formalno-prawne” – zaproszenie na szkolenie  – szczegóły i zapisy TUTAJ


mentoring ⇒ to forma indywidualnego szkolenia skrojonego na miarę. Polega na przepracowaniu 15 godzin z doświadczonym koordynatorem – mentorem na terenie jego placówki. Jest to niepowtarzalna okazja do poznania i przećwiczenia najlepszych metod organizacji wolontariatu oraz przepracowania tego co sprawia trudność, co jest wyzwaniem przy wsparciu  doświadczonego koordynatora. Harmonogram tego procesu ustalany jest indywidualnie w porozumieniu z uczestnikiem i koordynatorem – mentorem.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Warszawskie Debaty Wolontariackie ⇒ to cykl debat tematycznych otwartych dla wszystkich zainteresowanych organizacją wolontariatu, służący pogłębieniu wiedzy, dyskusji i zderzeniu poglądów i dyskusji na tematy ważne dla wolontariatu w stolicy. Debaty towarzyszą wydarzeniom Festiwalu Wolontariatu oraz Dnia Koordynatora Wolontariatu


wizyty studyjno-branżowe ⇒ to spotkania w siedzibie organizacji, instytucji, fundacji prowadzących wolontariat, w czasie których gospodarze opowiedzą o swoich sposobach na wolontariat, podzielą się swoim doświadczeniem. To okazja, by czerpać z ich doświadczenia i możliwość nawiązania współpracy. Każdej wizycie towarzyszy roz

mowa na tematy ważne dla wolontariatu w branży, w której działa gospodarz wizyty.


Warszawskie Spotkania z Wolontariatem (WSW) – to cykl spotkań, których głównym celem jest sieciowanie warszawskich koordynatorów wolontariatu ich wzajemne poznanie służące wymianie doświadczeń, inspirowaniu nawiązywaniu relacji. Każde ze spotkać ma swój temat przewodni i często zawiera elementy warsztatowe. Spotkania mają charakter nieformalny, a odbywają się w przyjaznych przestrzeniach warszawskich klubokawiarni.

——————————————————————–

12 maja, godz. 14:00-16:00 – wirtualna wizyta w Bibliotece Publicznej Dzielnicy Wawer, gdzie prężnie rozwija się wolontariat. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą się zainspirować, podpatrzeć rozwiązania, nawiązać kontakt. Więcej informacji TUTAJ

27 maja, godz. 10.00-13.15 – O dziękowaniu, nagradzaniu i świętowaniu – zapisy poprzez formularz rejestracyjny. Spotkanie będzie miało formę dyskusji z elementami warsztatowymi, a ważną jego częścią będzie wymiana doświadczeń i dzielenie się dobrymi praktykami. Więcej informacji TUTAJ

 


superwizja grupowa i indywidualna ⇒ to nowa forma wsparcia organizatorów  koordynatorów wolontariatu.

Superwizja jest formą wsparcia osób pracujących z ludźmi jej celem jest rozwiązywanie trudności merytorycznych i emocjonalnych wynikających z wykonywanej pracy poprzez pogłębienie rozumienia problemu/dylematu, poszerzenie perspektywy możliwych działań, wymianę doświadczeń, możliwości wyrażenia swoich emocji i rozterek. Uczestnicy rozwijają swoje umiejętności, osiągają lepsze wyniki swojej pracy, działają bardziej profesjonalnie. Superwizja, dzięki zrozumieniu i wsparciu otrzymywanym od superwizora i innych, uczestniczących w niej osób, przeciwdziała wypaleniu zawodowemu.

Praca Koordynatora/Koordynatorki Wolontariatu jest pracą z ludźmi a więc taką, w której spotykamy się z trudnościami i dylematami dotyczącymi między innymi:

 • granic roli Koordynatora/Koordynatorki
 • obszarów odpowiedzialności
 • konfliktów miedzy ludźmi
 • łączenia funkcji Koordynatora z innymi zadaniami zawodowymi
 • motywowania wolontariuszy do wykonania ustalonych zadań
 • egzekwowania wyznaczonych zadań
 • radzenia sobie z emocjami innych osób i swoimi
 • kwestii etycznych

Podczas superwizji, możemy wspólnie:

 • przeanalizować trudności i dylematy
 • podzielić się doświadczeniami i przemyśleniami
 • poszerzyć perspektywę patrzenia na dany problem/dylemat
 • poszukać nowych pomysłów i rozwiązań
 • przyjrzeć się przeżywanym emocjom i wynikającym z nich zachowaniom
 • wesprzeć się zrozumieniem i empatią

 

Od Ciebie, jako Koordynatora/Koordynatorki wymagana jest jak najlepsza praca, organizacja i stałe rozwijanie swojej umiejętności. Może czasami masz dość tych wymagań a potrzebujesz zrozumienia i wsparcia. W grupie superwizyjnej możesz to dostać!

Zapraszamy osoby zarówno z długim, jak i krótkim stażem. Wymiana myśli, doświadczeń i wsparcia jest przydatna na każdym etapie pracy w roli Koordynatora Wolontariatu.

Superwizja będzie odbywać się w grupie 6-8 osobowej. Grupa będzie działać na zasadach zamkniętych tzn. nie będzie możliwości dołączenia do niej po rozpoczęciu spotkań.

Od kwietnia do czerwca 2020, przewidziane są 4 spotkania superwizyjne co około 3 tygodnie.  Każde spotkanie trwa 1,5 godziny.

Dla osób, które będą tego potrzebowały będzie również możliwość wzięcia udziału również w dwóch spotkaniach superwizji indywidualnej.

 Grupę Superwizyjną dla Koordynatorów/Koordynatorek Wolontariatu prowadzi Monika Bełdowska – trenerka umiejętności społecznych, psychoterapeutka, facylitatorka, coach.

Od ponad 15 lat pracuje z osobami w sytuacji zmiany życiowej i zawodowej. Jako psychoterapeutka specjalizuje się w psychoterapii par i rodzin. Posiada duże doświadczenie w pracy z grupami jako trenerka, managerka projektów, konsultantka procesów. Jest w trakcie procesu certyfikacji superwizyjnej w Stowarzyszeniu Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP.

Od 2003 roku związana  z Centrum Wolontariatu w Warszawie gdzie szkoliła Koordynatorów/Koordynatorki Wolontariatu, prowadziła spotkania służące wymianie ich wiedzy i doświadczeń, tworzyła i realizowała projektu dotyczące działań wolontariackich.

—————————————————–

Superwizja będzie odbywać się w grupie 6-8 osobowej. Grupa będzie działać na zasadach zamkniętych tzn. nie będzie możliwości dołączenia do niej po rozpoczęciu spotkań.

Spotkania  trwają 1,5 godziny i będą odbywały się w dniach: 14 maja, 21 maja, 4 czerwca, 18 czerwca.

Proponujemy Wam dwie grupy: poranną w godz. 9:00-10:30 lub popołudniową w godz. 14:30-16:00.

 Zgłoszenia przyjmujemy na poniższym formularzu:

Formularz zgłoszeniowy

 


promocja dobrych praktyk

* konkurs „Pokaż się dobrej strony” na najlepszą ofertę wolontariatu opublikowaną na portalu www.ochotnicy.waw.pl – promujemy organizacje przygotowujące dobre oferty i pokazujemy jak tworzyć ogłoszenia warte  naśladowania więcej o konkursie w zakładce KONKURSY

* konkurs „Koordynator Wolontariatu Roku” – dzięki niemu możemy podziękować i uhonorować tych, którzy sprawiają, że wolontariat działa. Więcej o konkursie w zakładce KONKURSY

Festiwal Wolontariatu czyli minikonferencja z bogactwem propozycji dla organizatorów – debata, warsztaty, konsultacje z ekspertami, prezentacja dobrych praktyk oraz wolontariat w praktyce czyli akcja wolontariacka.

18-20 czerwca – w przestrzeni wirtualnej – szczegóły znajdziesz TUTAJ

Dzień Koordynatora – nasze święto kiedy chcemy spotkać się i podziękować koordynatorom wolontariatu oraz posumowanie roku. Wydarzeniu towarzyszy debata oraz finał dwóch konkursów „Pokaż się z dobrej strony” oraz  „Koordynator Wolontariatu Roku”

Indywidualne poradnictwo – zapraszamy wszystkich, którzy potrzebują konsultacji w dowolnych problemach związanych organizacją wolontariatu. Doradca pomaga w rozpoznaniu potrzeb związanych z organizacją wolontariatu w danej organizacji, udzieli odpowiedzi na pytania związane z przepisami i aspektami formalnymi, skonsultuje dokumenty, podpowie jak dostosować działania by były  zgodne ze Standardami Współpracy z Wolontariuszami.  Konsultacje odbywają się w siedzibie Centrum Wolontariatu przy ul. Nowolipki  9b po wcześniejszym umówieniu. Zapisy przyjmujemy pod nr tel. 22 635 27 73.

– Punkt konsultacyjny – możliwość skorzystania z bezpośredniego wsparcia w siedzibie Centrum Wolontariatu, nieodpłatnego korzystania z sali szkoleniowej i miejsca spotkań z wolontariuszami

Zapisy przyjmujemy pod nr tel. 22 635 27 73.


Działanie prowadzone w ramach projektu “Wsparcie organizatorów wolontariatu” realizowanego w ramach miejskiego projektu “Ochotnicy warszawscy” integrujące działania wspierające rozwój wolontariatu w stolicy.

Koordynatorka projektu:  Elżbieta Baranowska-Pytko

Kontakt: tel./+48 22/ 635 27 73, 514 777 399, e-mail: baranowska-pytko@wolontariat.org.pl,


ZAPOZNAJ SIĘ Z INFORMACJĄ O ZGODZIE NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU – TUTAJ