Dzień Koordynatora

🔶Dzień Koordynatora ⇒ nasze święto, kiedy chcemy spotkać się i podziękować koordynatorom wolontariatu oraz posumowanie roku. Wydarzeniu towarzyszy debata oraz finał dwóch konkursów „Pokaż się z dobrej strony” oraz  „Koordynator Wolontariatu Roku”.

Już teraz zapiszcie w kalendarzu święto nas – Koordynatorów Wolontariatu 🤩

9.12.2022, 12.00-15.00 🥳

Centrum Społeczne Paca 40, Warszawa

Zapisy przez formularz.

🔶Program:

  • Warszawska Debata Wolontariacka: „Wolontariat młodych” (Poprowadzi Joanna Garsztka, Muzeum Historii Polski, udział wezmą: Wioletta Liberadzka Rak&Roll, Dorota Czajkowska Centrum Myśli Jana Pawła II, Sylwia Bielicka Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu)
  • Finał Konkursu „Koordynator Wolontariatu Roku 2022”
  • Finał Konkursu „Pokaż się z dobrej strony”
  • Sieciowanie przy poczęstunku

🔶Konkurs „Koordynator Roku” ⇒ Konkurs na najlepszego koordynatora wolontariatu w Warszawie. Celem konkursu jest promowanie osób, które wzorowo organizują pracę wolontariuszy. Chodzi o zwrócenie uwagi na kluczową rolę jaką we współpracy z wolontariuszami odgrywana praca koordynatora wolontariatu. Poprzez wybór najlepszych koordynatorów – organizatorów wolontariatu pokażemy kluczową rolę koordynatora wolontariatu dla rozwoju organizacji. Zależy nam na podnoszeniu prestiżu tego stanowiska, promowaniu dobrych wzorców i tworzeniu przestrzeni do dziękowania koordynatorom i świętowania ich sukcesów. W ramach konkursu wyłonimy najlepszych organizatorów wolontariatu współpracujących z wolontariuszami w Warszawie. kandydatów mogą zgłaszać zarówno wolontariusze, jak i inne osoby z organizacji, współpracownicy, szefowie. Można nawet zgłosić się samemu!

Nadsyłanie zgłoszeń poprzez formularz zgłoszeniowy trwa przez cały rok do 28 listopada 2022. Regulamin konkursu znajdziecie tutaj.

🔶konkurs „Pokaż się dobrej strony” ⇒ Głównym celem konkursu jest zachęcanie do korzystania ze wsparcia wolontariuszy i promocji standardów współpracy z wolontariuszami. Chcemy zachęcić wszystkich organizatorów, by angażowali wolontariuszy w swoje działania i tworzyli przestrzeń do rozwoju wolontariatu.

Warto będąc organizacją warszawską zarejestrować się na portalu ochotnicy.waw.pl, korzystać z jego funkcjonalności i umieszczać na nim swoje ogłoszenia rekrutacyjne dla wolontariuszy. Wolontariacka społeczność stolicy już wie, ze ogłoszenia tam umieszczane są ciekawe i sprawdzone. Chcąc promować dobre praktyki współpracy z wolontariuszami, w których ważne jest komunikowanie naszych oczekiwań tak samo jak odpowiadanie na oczekiwania potencjalnych wolontariuszy będziemy promować najlepsze oferty wolontariatu w stolicy. Ogłoszenie rekrutacyjne to pierwsze spotkanie wolontariusza z organizacją!

Konkurs składa się z czterech edycji kwartalnych: zimowej, wiosennej, letniej oraz jesiennej, w trakcie których zostaną wyłonione po 3 wyróżniające się oferty. Następnie spośród 12 wyróżnionych ofert w rocznym finale konkursu wybrane zostaną trzy najlepsze, a ich autorzy będą uhonorowani przez kapitułę konkursu za zdobycie I, II i III miejsca podczas grudniowego Dnia Koordynatora Wolontariatu.

Konkurs trwa od 1 stycznia 2022 r. do 20 listopada 2022 r. REGULAMIN KONKURSU

 

Wydarzenie jest realizowane we współpracy Miasto Stołeczne Warszawa i Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu, jako część działania „Wsparcie organizatorów wolontariatu”, realizowanego w ramach miejskiego projektu “OCHOTNICY WARSZAWSCY”.