Dzień Koordynatora

🔶Dzień Koordynatora ⇒ nasze święto, kiedy chcemy spotkać się i podziękować koordynatorom wolontariatu oraz posumowanie roku. Wydarzeniu towarzyszy debata oraz finał dwóch konkursów „Pokaż się z dobrej strony” oraz  „Koordynator Wolontariatu Roku”.

Już teraz zapiszcie w kalendarzu święto nas – Koordynatorów Wolontariatu 🤩

8.12.2023

Więcej informacji i formularz do zapisów w drugiej połowie roku.

🔶W programie na pewno nie zabraknie dwóch ważnych elementów:

  • Finału Konkursu „Koordynator Wolontariatu Roku 2023”
  • Finału Konkursu „Pokaż się z dobrej strony”

🔶konkurs „Koordynator Roku” ⇒ Konkurs dna najlepszego koordynatora wolontariatu w Warszawie. Celem konkursu jest promowanie osób, które wzorowo organizują pracę wolontariuszy. Chodzi o zwrócenie uwagi na kluczową rolę jaką we współpracy z wolontariuszami odgrywana praca koordynatora wolontariatu. Poprzez wybór najlepszych koordynatorów – organizatorów wolontariatu pokażemy kluczową rolę koordynatora wolontariatu dla rozwoju organizacji. Zależy nam na podnoszeniu prestiżu tego stanowiska, promowaniu dobrych wzorców i tworzeniu przestrzeni do dziękowania koordynatorom i świętowania ich sukcesów.. W ramach konkursu wyłonimy najlepszych organizatorów wolontariatu współpracujących z wolontariuszami w Warszawie. kandydatów mogą zgłaszać zarówno wolontariusze, jak i inne osoby z organizacji, współpracownicy, szefowie. Można nawet zgłosić się samemu!

Zgłoszenia przez formularz.

Nadsyłanie zgłoszeń trwa przez cały rok do 26 listopada 2023. 

Ogłoszenie wyników nastąpi po 8 grudnia 2023, w czasie gali Dnia Koordynatora.

🔶konkurs „Pokaż się dobrej strony” ⇒ Konkurs dla organizatorów wolontariatu, którego celem jest zachęcenie do ciekawego i właściwego formułowania i prezentowania ofert pracy dla wolontariuszy. Warto będąc organizacją warszawską zarejestrować się na portalu ochotnicy.waw.pl, korzystać z jego funkcjonalności i umieszczać na nim swoje ogłoszenia rekrutacyjne dla wolontariuszy. Wolontariacka społeczność stolicy już wie, że ogłoszenia tam umieszczane są ciekawe i sprawdzone. Chcąc promować dobre praktyki współpracy z wolontariuszami, w których ważne jest komunikowanie naszych oczekiwań tak samo jak odpowiadanie na oczekiwania potencjalnych wolontariuszy, będziemy pokazywać najlepsze oferty wolontariatu w stolicy. Ogłoszenie rekrutacyjne to pierwsze spotkanie wolontariusza z organizacją!

W konkursie biorą udział wszystkie ogłoszenia zamieszczane na portalu www.ochotnicy.waw.pl.: w każdym kwartale wybierać będziemy 3 finalistów. Wszyscy “kwartalni” finaliści, spotkają się w “rocznym finale”. Spośród nich wybierzemy laureatów I, II, III miejsca, których nagrodzimy dyplomami.

Ogłoszenie wyników nastąpi 8 grudnia 2023 w czasie gali Dnia Koordynatora.

Wydarzenie jest realizowane we współpracy Miasto Stołeczne Warszawa i Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu, jako część działania „Wsparcie organizatorów wolontariatu”, realizowanego w ramach miejskiego projektu “OCHOTNICY WARSZAWSCY”.